1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Start-up Forget The Fish ontsluit, analyseert en visualiseert locatiegebonden data

Start-up Forget The Fish ontsluit, analyseert en visualiseert locatiegebonden data

Giel van der Leest, Tijmen Vink en Thomas Groot zijn in 2016 afgestudeerd aan de opleiding Geo Media & Design. Samen met nog 11 andere studenten vormen zij de eerste lichting gediplomeerden van deze relatief nieuwe opleiding. Na hun afstuderen startten zij samen het bedrijf Forget The Fish. “We liepen alle drie vanaf het moment dat we afstudeerden al met het plan rond een eigen bedrijf te beginnen”, vertelt Giel van der Leest. “Omdat onze expertises op verschillende vlakken ligt, ontstond het idee om sámen een bedrijf te starten. Dat werd Forget The Fish. ”Wij ontsluiten, analyseren en visualiseren locatiegebonden data. We ontwikkelen data-driven apps en -visualisaties, die nieuwe inzichten brengen en leiden tot betere beslissingen.”

Aardrijkskunde en nieuwe media

Toen Giel een keuze moest maken voor een vervolgopleiding, wist hij in ieder geval dat hij iets wilde met informatie en vormgeving. Ook vond hij aardrijkskunde altijd een interessant vak. “Bij Geo Media & Design vond ik de perfecte combinatie”, legt hij zijn keuze voor HAS Hogeschool uit. “Aardrijkskunde én nieuwe media. Gedurende de opleiding ontdekte ik dat naast vormgeving nog vele andere manieren zijn om informatie te presenteren.”

Mogelijkheden om je te specialiseren

“Wij vonden de opleiding alle drie heel waardevol”, vertelt Giel. “De opleiding zat vanaf het begin goed in elkaar en de onderwerpen binnen het curriculum waren heel divers. Bovendien waren er veel mogelijkheden om je te specialiseren in de richting die het beste bij je paste. En als je het nog niet precies wist, kon je verschillende dingen uitproberen binnen de projecten.”

Gezond en succesvol

Thomas, Tijmen en Giel vullen elkaar mooi aan en kunnen zo een compleet pakket aan klanten aanbieden. “Tijmen is de ingenieur van ons drie en programmeert de tools. Thomas en ik zitten meer aan de analyse- en designkant, waarbij Thomas zich meer bezighoudt met bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van de tools die we ontwikkelen en ik nadenk over hoe we data het beste kunnen vertalen in visuals.” Giel hoopt dat Forget The Fish over vijf jaar wat gegroeid is. “Maar wat ik belangrijker vind is dat we gezond en succesvol zijn. Ik hoop dat we dan nog steeds mooie projecten kunnen doen en dat we ons de komende jaren verder kunnen ontwikkelen.”

Nationale Tuinvogeltelling

Een voorbeeld van een project dat Giel, Tijmen en Thomas als Forget The Fish hebben gedaan hebben is het project voor de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. “Voorheen kon je op de dag van de telling een lijstje met gespotte vogels doorgeven aan de Vogelbescherming. Die gingen alle gegevens vervolgens verwerken en presenteren. Wij hebben voor hen interactieve datavisualisaties ontwikkeld waarop de ingevoerde tellingen - voor het eerst in vijftien jaar - nu live gevisualiseerd werden. Zo kon de gebruiker tijdens het Nationale Tuinvogeltelweekend de resultaten van de telling real-time volgen. De interactieve kaarten toonden de meest gespotte vogels. Gebruikers konden zelf patronen ontdekken of gewoon checken waar de meeste gespotte vogelsoorten in Nederland voorkomen. De datavisualisaties zijn nog steeds te bekijken, deze zijn te vinden via de website van Forget The Fish.”

Netwerk opgebouwd in studietijd

Giel, Tijmen en Thomas hielden ook ná hun afstuderen contact met HAS Hogeschool. “Het daadwerkelijk opzetten van een bedrijf doe je natuurlijk zelf”, zegt Giel. “Maar we hebben altijd contact gehouden met een aantal docenten bij wie we nog steeds terechtkunnen met vragen. Ook hebben we tijdens de opleiding veel projecten gedaan met ondernemers en hadden dus al een aardig netwerk toen we net na ons afstuderen met ons bedrijf startten. Afgelopen najaar hadden we de eer om tijdens de Stressweek van Geo Media & Design in de jury te zitten. Dat was heel bijzonder en gaf ons de kans met docenten, studenten en professionals in contact te komen.”

Lef tonen

Initiatiefnemer en docent Geo Media & Design Mel van Drunen is trots op de drie. “Giel, Tijmen en Thomas hadden het lef om zich in te schrijven voor een gloednieuwe opleiding”, “Ze waren onderdeel van de eerste lichting studenten Geo Media & Design en dat was een echte pioniersgroep. Samen met het docententeam van Geo Media & Design hebben ze er een succes van gemaakt. Met hun eigen bedrijf tonen ze opnieuw lef. Ze ervaren nu dat de kern van Geo Media & Design bestaansrecht geeft aan hun bedrijf. Het netwerk dat ze de afgelopen jaren binnen en buiten HAS Hogeschool hebben opgebouwd leeft op natuurlijke wijze voort nu ze hun rol als zakelijk partner vormgeven.”