1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch

Stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch

Stadslandbouw kent verschillende maatschappelijke baten. Zo verhoogt het de sociale cohesie en het woongenot in een buurt. De openbare ruimte wordt aantrekkelijker en de biodiversiteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheid nemen toe. Het kan worden ingezet om een verlaten park om te zetten in een levendige ontmoetingsplaats. Daarnaast is ook de educatieve functie van belang: veel kinderen denken immers dat sla gewassen en gesneden uit een zakje komt. Door middel van stadslandbouw leren ze hoe het groeit en gaan ze bewuster om met voedsel. Ten slotte draagt het bij aan een gezondere samenleving en waardevermeerdering van huizen in de buurt.

Minder stress

Meer groen in de wijk betekent minder stress en moestuinieren stimuleert om meer groente en fruit te eten. De kosten liggen veelal bij de initiatiefnemers (burgers en bedrijven) en bij de gemeente. Het omzetten van een groenstrook in een moestuin heeft echter ook een direct voordeel voor de gemeente: de onderhoudskosten zijn na aanleg namelijk minimaal. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een aantal kerndoelen opgesteld rond de thema’s groen, gezond en ondernemend leven. Dit wil de gemeente bereiken door in te zetten op burgerparticipatie, het bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Stadslandbouw sluit goed aan bij deze doelen en er is hier dan ook een budget voor beschikbaar gesteld. Maar er is ook veel onwetendheid, zowel bij burgers, private partijen en overheden. Meer kennis is nodig om stadslandbouw goed te integreren.

Hoogtepunten

Het onderzoek werd uitgevoerd door Dirk Beekmans en Ellen Cratsborn: ‘Met kennis vanuit verschillende opleidingen, namelijk Bedrijfskunde & Agribusiness en Stad en streekontwikkeling, hebben wij het sterk in opkomst zijnde onderwerp stadslandbouw mogen inventariseren en analyseren. Tijdens ons onderzoek hebben we naast ’s-Hertogenbosch ook in onder andere Groningen, Eindhoven, Almere en Rotterdam initiatieven voor stadslandbouw bezocht. Een kijkje in andere steden en ervaren hoe enthousiast mensen zijn over dit onderwerp waren absoluut de hoogtepunten tijdens onze afstudeeropdracht.’