1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. SCOUT: hogescholen werken samen aan sensortechnologie tomatenteelt

SCOUT: hogescholen werken samen aan sensortechnologie tomatenteelt

De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Er wordt al veel gebruik gemaakt van sensoren die een heleboel data leveren, maar hoe verwerk je die data? En wat kun je er nu concreet mee? Binnen het op 1 maart 2017 gestarte project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) gaan verschillende hogescholen met deze vragen aan de slag en richten zich daarbij specifiek op de tomatenteelt. Judith van de Mortel is vanuit HAS Hogeschool als inhoudsexpert bij het project betrokken. Het project wordt gesubsidieerd door SIA RAAK-MKB.

“Op de EU-onderzoeksagenda Horizon2020 staan enkele zogenaamde Grand Challenges genoemd, waaronder voedselzekerheid en duurzaam gebruik van grondstoffen en water", vertelt Judith over de start van het project. "De Nederlandse tuinbouw loopt wat betreft kennis en kunde wereldwijd voorop. Sterker nog: het is een belangrijk export product. Daarom werkt deze sector actief aan bovengenoemde uitdagingen. Telers proberen hun teelt en daarmee de groei en oogst tot op micronniveau te beïnvloeden. Maar tot nu toe hebben ze nog te weinig controle over de gewascondities. Er kan al veel gemeten worden met behulp van sensors, maar we weten nog onvoldoende wat we vervolgens met al die data moeten doen om te zorgen dat het teelt- en oogstproces in de kas verder verbeterd kan worden.”

Monitoringequipment- en methodologieconcept

Judith: “SCOUT wil een integraal monitoringequipment- en methodologieconcept in de kas ontwikkelen om gewas- en omgevingsparameters van tomaten op robuuste en betrouwbare wijze te kunnen verzamelen en modelmatig te analyseren. Dat betekent concreet dat we slimme meetmethodieken en op data gebaseerde groeimodellen maken die we in de praktijk testen met behulp van sensoren. We gaan een data-infrastructuur opzetten inclusief een datadashboard om de resultaten te kunnen visualiseren."

Kloof van onderzoek naar praktijk dichten

Telers kunnen deze informatie volgens Judith gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen om zo meer controle te krijgen op de uniformiteit van de oogst, maximalisering van de economische opbrengst en minimalisering van de milieu-impact. "Uiteindelijk willen we de kloof van onderzoek naar praktijk dichten. Er wordt namelijk al heel veel ontwikkeld als het gaat om sensortechnologie, maar daar heeft de tuinder vaak nog niet zoveel aan. We willen de technologie voor hen toepasbaar maken en tuinders handvaten bieden om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast willen we nieuwe kennis ontwikkelen om onze eigen kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Er zullen circa 20 (docent)onderzoekers van de hogescholen en circa 100 studenten betrokken worden, die in de vorm van stages en afstudeeronderzoeken werken aan interessante vraagstukken direct afkomstig uit de beroepspraktijk.”

Rol van HAS Hogeschool

“Na een brainstormfase zijn we nu bezig werkpakketten te maken waarin precies staat wat iedere partner gaat opleveren en die ook onderling op elkaar aansluiten", vervolgt Judith. "In september 2017 zijn de eerste beroepsopdrachten gestart en ook gaan we enkele kennissessies organiseren voor het werkveld. De werkpakketten zijn zodanig opgezet dat ook nadat het project over 2 jaar afloopt, we door kunnen gaan. De vestiging van de HAS in Venlo gaat de grootste bijdrage leveren aan het project. Ik ben als inhoudsdeskundige betrokken en collega Nina Leenders is projectmanager. We laten ons werkpakket sterk aansluiten bij het kenniscentrum Greenport Venlo en de lectoraten Nieuwe Teeltsystemen en Location Intelligence.”

Over de partners van het project SCOUT

Het project SCOUT is een 2-jarige samenwerking van verschillende kennisinstellingen en bedrijven. Partners zijn de hogescholen: HAS hogeschool (Den Bosch/Venlo), Avans (Breda), Fontys (Eindhoven/Venlo), Inholland (Alkmaar), Haagse Hogeschool (Delft) en de NHL (Leeuwarden). De WUR (Wageningen) ondersteunt het project met wetenschappelijk advies. Participerende bedrijven zijn werkzaam in de teelt van met name tomaten of toeleverancier van technologie ten behoeve van de glastuinbouw. In de stuurgroep zitten de volgende bedrijven: Priva, Berg Hortimotive, Delphy en Kwekerij Vereijken. Ten slotte is de landelijke gewascommissie Tomaat en Paprika van LTO Glaskracht Nederland (onderdeel ZLTO) nauw betrokken.

Gepubliceerd op 10 november 2017