1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Samen voor een duurzame bakkerij- en zoetwarensector

Samen voor een duurzame bakkerij- en zoetwarensector

Duurzaamheid staat in de spotlights. Wat ooit het terrein was van pioniers, wordt steeds meer gemeengoed. Dat brengt nieuwe eisen en verwachtingen met zich mee, zowel vanuit de markt als vanuit de overheid. Maar hoe vertaal je begrippen als ‘duurzaam’, ‘transparant’ en ‘eerlijk’ naar de dagelijkse bedrijfsvoering? Wat betekent dat precies? Waar liggen kansen en uitdagingen? Om op deze en andere vragen een antwoord te krijgen, werkt de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) samen met HAS Kennistransfer.

Samenwerking

VBZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten van koek, snoep en chocolade. Daarnaast vertegenwoordigt VBZ fabrikanten van hartige versnaperingen. In 2014 sloot VBZ een samenwerkingsovereenkomst met HAS Kennistransfer. In 2016 heeft die samenwerking een vervolg gekregen in twee afstudeeronderzoeken, uitgevoerd door in totaal vier HAS-studenten.

Duurzame verpakkingen

Studenten Nikki Groote Schaarsberg en Roosmarie Kramer – beiden van de opleiding Food Design & Innovation – hebben onderzoek gedaan naar duurzaamheid in verpakkingen. Daarbij ging het niet alleen om gangbare verpakkingen binnen de bakkerij- en zoetwarenindustrie, maar ook om nieuwe trends en kansrijke ontwikkelingen. Op basis daarvan is een top 10 samengesteld van de meest veelbelovende duurzame verpakkingen.
Opvallend is de tweeledige insteek: het gaat niet alleen om gebruikte verpakkingsmaterialen, maar ook om het ontwerp. Bij verpakkingen speelt uitstraling immers een grote rol.

Duurzame grondstoffen

In het tweede onderzoek stonden duurzame grondstoffen centraal. Studenten Nicole Bruschke (International Food and Agribusiness) en Jodie de Klerk (Milieukunde) hebben zes ketens van kleine, niet-transparante grondstoffen in kaart gebracht. De ingrediënten kaneel, zoethout, kokosolie, vanille, anijs en Arabische gom zijn onderworpen aan een quickscan. Op basis daarvan zijn alle duurzaamheidsproblemen per keten geïnventariseerd.
In een verdiepend onderzoek is een actieplan opgesteld om de keten van zoethout te verduurzamen. Vervolgens is onderzocht in hoeverre de aangedragen oplossingen ook toepasbaar zijn bij de overige vijf grondstoffen. Tot slot is een stappenplan geschreven op basis waarvan andere grondstofketens onderzocht kunnen worden en problemen aangepakt.

Vervolgonderzoek

VBZ werkt al geruime tijd intensief samen met HAS Kennistransfer. De uitgevoerde onderzoeken staan dan ook niet op zichzelf, maar passen in een gezamenlijke zoektocht naar nieuwe kennis. Waar mogelijk krijgen de beschreven projecten dan ook een vervolg. Zo wordt gedacht aan een onderzoek naar een specifieke duurzame verpakking die toepasbaar is binnen de hele branche. Andere samenwerkingsmogelijkheden voor VBZ en HAS liggen onder meer op het gebied van procestechnologie, food design en marketing.

VBZ wil de sector structureel verduurzamen. Dat vraagt om grensverleggend onderzoek en slimme innovaties. HAS Kennistransfer herkent zich in die missie en levert er graag een bijdrage aan. Duurzaamheid is geen modegril, duurzaamheid is de nieuwe realiteit.