1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. RIVM werkt met studenten aan datavisualisatie Atlas Leefomgeving

RIVM werkt met studenten aan datavisualisatie Atlas Leefomgeving

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. De samenwerking met HAS Hogeschool kwam enkele jaren terug tot stand via de Provincie Noord-Brabant en vindt plaats op verschillende vlakken. Zo heeft de afdeling Milieu regelmatig stagiaires en loopt er momenteel een onderzoeksproject met betrekking tot datavisualisatie. Ook werkt de RIVM samen met studenten aan verschillende webatlassen: de Zorgatlas VZinfo, de Atlas Leefomgeving en de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

De wereld van big data

De samenwerking met het RIVM is één van voorbeelden die laten zien hoe belangrijk de relatief nieuwe opleiding Geo Media & Design in de wereld van big data is: je kunt alleen nuttige dingen doen met data als je ze goed kunt verzamelen, verwerken, presenteren en interpreteren. En dat is precies wat de studenten leren. Door samen te werken met partijen als het RIVM kunnen opleiding en werkveld samen kennis en ervaring op dit gebied aan elkaar overdragen en vooral laten groeien.

Overheid ondersteunen

“Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan”, vertelt Brigit Staatsen van het Centrum Duurzaamheid, Milieu & Gezondheid, een dienst binnen het RIVM. “De missie van het RIVM is om de overheid met onderzoek en advies te ondersteunen bij deze uitdaging. Een grote omslag binnen de ontwikkeling van de webatlassen is dat deze steeds vaker door burgers gebruikt worden in plaats van alleen door professionals. De studenten vormen een mooie gebruikersgroep die functionaliteiten testen en inzichten geven over de behoeften van burgers.”

Data visueel maken

De rol van de studenten is op dit moment vooral groot binnen de Atlas Leefomgeving. “In deze atlas zitten gegevens over milieuthema’s in relatie tot gezondheid: bijvoorbeeld water, lucht, bodem, groen en cultureel erfgoed”, legt Brigit uit. “In eerste instantie ontsloten we binnen deze atlas ook informatie over ecosysteemdiensten, maar dit werd uiteindelijk een aparte atlas: de Atlas Natuurlijk Kapitaal. Met de studenten werken we aan manieren om de veelheid aan data visueel te maken. We leren daarbij veel van elkaar. Studenten zijn heel praktisch en werken meestal snel. Het RIVM en de HAS vullen elkaar mooi aan.”

Intentieverklaring

Op 31 maart tekenden een aantal partijen een intentieverklaring om in de toekomst duurzaam te gaan samenwerken binnen het thema milieu & gezondheid: Het RIVM, de Provincie Noord-Brabant, HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen. “We willen de webatlassen gezamenlijk verder ontwikkelen, testen en verbeteren. We richten ons daarbij op de techniek: bijvoorbeeld het bouwen van een app, maar ook op de inhoud: hoe kan de data ingezet kan worden in het onderwijs.”

Meer informatie?

www.rivm.nl