1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Revalidatietuin De Tolbrug te 's-Hertogenbosch

Revalidatietuin De Tolbrug te 's-Hertogenbosch

In opdracht van Revalidatiecentrum De Tolbrug heeft HAS Kennistransfer een ontwerp, beheerplan en directiebegroting gemaakt voor een revalidatietuin, sportveld en oefenbaan. Twee studenten van HAS Hogeschool zijn in het kader van hun afstuderen als projectmedewerkers ingezet om dit project uit te voeren.

Revalidatietuin

Het uitvoeren van herstelbevorderende werkzaamheden is vanzelfsprekend het uitgangspunt van de tuin geweest. Op verschillende formaten en op verschillende hoogten zijn plantenborders aangelegd. In het beplantingsplan is ruimte overgelaten voor het aanplanten van éénjarige soorten die aan het eind van het seizoen weer moeten worden verwijderd. Hiervoor kunnen revalidanten diverse werkzaamheden uitvoeren, zoals snoeien, schoffelen en onkruidplukken. Voor rolstoelrijders zijn er speciale onderrijdbare plantenborders aangelegd, waar ze op hoogte mee kunnen werken. Rondom de borders is met verschillende ondergronden gewerkt. Ten behoeve van de continuïteit is er een kas in de tuin geplaatst. Deze is tevens toegankelijk gemaakt voor rolstoelers: de werkbanken staan op hoogte en er is rekening gehouden met draaicirkels. Uiteraard kunnen de revalidanten ook gewoon van de tuin genieten.

Sportveld

Voor het ontwerp van het sportveld, dat voor verschillende revalidatiedoelen dient te worden ingezet, is uitvoerig onderzoek gedaan naar een geschikte ondergrond. Deze diende namelijk aan een behoorlijk eisenpakket te voldoen. Zo moest er rekening worden gehouden met valdemping, stabiliteit, stroefheid bij verschillende weersomstandigheden en waterdoorlatendheid. Ook de verschillende soorten sporten die op het sportveld moeten worden beoefend, speelden een rol bij het uiteindelijke ontwerp.

Oefenbaan

De oefenbaan is een pad met allerlei alledaagse obstakels, waarmee een revalidant buitenshuis geconfronteerd kan worden. Binnen de beschikbare ruimte hebben de studenten in hun ontwerp geprobeerd zoveel mogelijk situaties te creëren waarop geoefend kan worden. Voorbeelden zijn: vlakke, ongelijke en grove ondergronden, gelijke en gladde ondergronden en een onstabiele ondergrond. Tevens zijn er suggesties gedaan voor verschillende obstakels zoals: veiligheidshekken, plateau met hoogteverschil, ronde ovale drempel, steile helling, goot, op- en afstappen, trap, smalle brug, verkeerspalen, rustpunt, brievenbus en prullenbak.

Beheerplan

Tot slot is er voor de verschillende buitenruimten een beheerplan geschreven. Hierin is onderscheid gemaakt tussen werkzaamheden die door de revalidant uitgevoerd kunnen worden en werkzaamheden die door derden (bijvoorbeeld een hovenier) worden uitgevoerd. Wanneer de revalidanten de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, is er uiteraard een backup-plan gemaakt om de kwaliteit te waarborgen.

De ervaringen met de revalidatietuin zijn tot op heden zijn uiterst positief gebleken en het verdient dan ook op andere locaties in Nederland meer aandacht te krijgen. Voor wat betreft de investering voor een dergelijke tuin moet rekening gehouden worden met ca. 100.000 tot 150.000 euro. Dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de grote van de buitenruimte(n) en wensen en eisen van de betreffende instelling. Wanneer gekozen wordt voor een beperkter onderdeel van de tuin zoals hierboven beschreven, heeft dat invloed op de investering.