1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Onderzoek naar gebruik led-verlichting bij algenkweek

Onderzoek naar gebruik led-verlichting bij algenkweek

Algen zijn organismen die gebruik maken van fotosynthese voor het produceren van energie. Ze worden gebruikt voor de productie van biodiesel, maar ze produceren ook voedingsstoffen die gezond zijn voor mensen en dieren. Gevriesdroogde groene algen bevatten veel eiwitten en aminozuren. In de vorm van algenpoeder wordt dit over de hele wereld verkocht als voedingssupplement.

Productie microalgen

Die laatste toepassing is commercieel het meest interessant en op die markt is LGem een belangrijke speler. LGem is het eerste Nederlandse bedrijf dat op commerciële schaal microalgen produceert met behulp van algenreactoren. Om het kweekproces in de algenreactoren te verbeteren, wordt bij LGem veel onderzoek gedaan. Eén van de algenreactoren van LGem is ter beschikking gesteld aan HAS Hogeschool. Hierin onderzochten studenten Milieukunde Rick Cox en Katrijn Klok de commerciële haalbaarheid van led-verlichting voor algenkweek.

Led-verlichting voor algengroei

“Met led-verlichting wordt al veel geëxperimenteerd in de tuinbouw,” vertelt Katrijn. “Een combinatie van rood, blauw en verrood led-licht blijkt voor planten al voldoende om te kunnen groeien. Sterker nog: deze speciale led-verlichting is voor het groeiproces vaak effectiever dan gewoon licht.” Omdat algen net als planten groeien met behulp van fotosynthese, onderzochten Katrijn en Rick in opdracht van LGem het effect van led-verlichting in algenreactoren. Normaal gesproken worden die reactoren verlicht door tl-lampen. Deze zijn (verondersteld) qua opbrengst minder effectief, echter zijn ze wel stukken goedkoper in de aanschaf. De studenten namen daarom niet alleen de opbrengsten mee, maar ook het financiële rendement van de investering.

Commerciële haalbaarheid

Katrijn: “Voor ons onderzoek hebben we 6 ‘runs’ van 2 weken uitgevoerd, om en om een run met led-verlichting en een run met tl-verlichting. Omdat ook de commerciële haalbaarheid van belang was, gingen we voor beide typen verlichting uit van een gelijke elektriciteitsinput. Dit resulteerde in een proef met 24 led-buizen ten opzichte van 12 tl-buizen.” Uit de resultaten bleek inderdaad dat de algen sneller groeien met led-verlichting dan met tl-verlichting. Toch was de meeropbrengst niet zo hoog, dat hieruit de investering in led-verlichting kon worden terugverdiend. “Led-verlichting heeft wel een langere levensduur, maar als de lampen eenmaal vervangen moet worden, is de kostprijs veel hoger dan bij tl-verlichting,” licht Katrijn toe.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek naar de led-verlichting was een vervolg op een eerdere beroepsopdracht: een onderzoek naar mogelijke energiebesparing door de algen in de algenreactor op een andere manier het systeem te laten doorlopen. HAS-docent Joep van der Helm: “Er werden toen al goede resultaten bereikt op het gebied van energiebesparing en het toch behouden van de gewenste groeisnelheid.” Het huidige onderzoek is na een opstartfase goed verlopen. “De studenten waren niet bekend met het kweken van levende organismen”, zegt Joep. “Maar met ondersteuning van collega’s Ellen Weerman en Judith van Eijck van Toegepaste Biologie en Herman Jillissen van Milieukunde zijn ze voortvarend aan het onderzoek gaan werken en hebben hun werkwijze steeds verder verbeterd.”

Mooie koppeling tussen theorie en praktijk

Joep vond het een leerzame beroepsopdracht met een mooie koppeling tussen theorie en praktisch onderzoek. “Dat is ook waar de HAS en de opleiding Milieukunde sterk in zijn. De studenten hebben hun eigen passie en talent in het project kunnen stoppen, hun praktijkervaring uit de opleiding en stages kunnen toepassen. Doordat ze het project erg zelfstandig hebben uitgevoerd hebben ze een mooie basis gelegd voor een vervolg studie op een baan.”

Meer informatie?

www.lgem.nl