1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Kruisbestuiving op praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind

Kruisbestuiving op praktijkleerbedrijf Hoeve Boveneind

HAS Hogeschool heeft begin 2015 samen met melkveehouder Wilfred de Bruijn nieuwe praktijkfaciliteiten voor studenten op ‘Hoeve Boveneind’ in Herwijnen gebouwd, het melkveebedrijf dat hij samen met zijn ouders runt. Sinds eind februari 2015 wordt er lesgegeven waarbij de studenten de theorie meteen kunnen toepassen in de praktijk en vice versa. Ook doen de studenten onderzoek op verschillende niveaus: ze verzamelen data en doen data-analyse, ze monitoren koeiengedrag en ze valideren complexe data.

Geïntegreerd in het stallencomplex

De praktijkfaciliteit bestaat uit een leslokaal met 20 werkplekken waar tevens plaats is voor het doen van onderzoek. Het gebouw zit geïntegreerd in het stallencomplex, waardoor de link met de agrarische ondernemer snel gemaakt is. Daarnaast worden de modernste duurzame automatiseringssystemen voor de veeteelt gebruikt, geleverd door Nedap Livestock Management. Binnenkort wordt er een MS Optimabox van MS Schippers geplaatst. Deze apparatuur wordt binnen het praktijkbedrijf getest.

Beroepsopdracht over automatische tochtdetectie

Zo deden studenten Dier- en veehouderij en Toegepaste Biologie recent, in opdracht van Nedap Livestock Management, hun beroepsopdracht waarbij ze onderzochten hoe automatische tochtdetectie geoptimaliseerd kan worden. Met tochtdetectie kan een boer zo nauwkeurig mogelijk bepalen wat het beste moment is om een koe te insemineren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van sensoren die de activiteit van individuele koeien meten. De sensoren van Nedap die op de praktijkfaciliteit onderzocht werden, kunnen zowel de vreettijd, statijd, ligtijd, looptijd als het aantal keer opstaan meten.

Extra dimensie aan de opleidingen

“HAS Hogeschool werkt aan een upgrade van haar praktijkfaciliteiten”, legt Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur van HAS Hogeschool de bouw van de praktijkfaciliteit uit. “Voor de domeinen voeding, plant, milieu en groene ruimte zijn uitgebreide faciliteiten binnen de instelling aanwezig. Voor dier is dit niet zo. We wijken hiervoor regelmatig uit naar ondernemers in de omgeving en voor de varkenshouderij specifiek naar VIC Sterksel. De ontwikkeling van deze speciale faciliteiten geeft een extra dimensie aan onze opleidingen en daarnaast is het een mogelijkheid om samen met ondernemers in de praktijk onderzoek te doen binnen relevante thema’s die de melkveesector kunnen versterken.” De faciliteit is bedoeld voor onder meer studenten Dier- en veehouderij, Toegepaste Biologie, Bedrijfskunde en agribusiness en Geo Media & Design.

Kansen in de driehoek ondernemers – onderwijs – toeleverende bedrijven

Wilfred de Bruijn is een bekende partij in de melkveesector: hij is één van de vier Betuwse melkveehouders achter het project ‘100 Procent Melk’ waarmee zij in 2012 werden uitgeroepen tot Agrarisch Talent van de Betuwe. Ook hij is enthousiast over de samenwerking. “Er liggen veel kansen in de driehoek ondernemers – onderwijs – en toeleverende bedrijven. Ik denk dan vooral aan de validatie van data en het op basis daarvan ontwikkelen van tools om ondernemers te helpen vernieuwen.” De praktijkfaciliteit werd half april officieel geopend met een ludieke openingshandeling: een gipsplaat met letterlijk een voetafdruk van zowel de melkveehouder als de HAS.

Ruimte flexibel inzetten

HAS-docent en mede-initiator Judith Roelofs is zeer tevreden over de ontwikkeling van de praktijkfaciliteit tot nu toe. “Met studenten meteen vanuit het klaslokaal de stallen in kunnen, heeft zoveel meerwaarde. Je kunt meteen een praktische vertaalslag maken.” Er zijn al verschillende opleidingen die activiteiten laten plaatsvinden op de praktijkfaciliteit, onder meer lessen met gastsprekers en een rondgang over het bedrijf. Maar ook bijvoorbeeld studievereniging Ruminenten en de werkgroep precisielandbouw zijn er al geweest. Ook Wilfred de Bruijn zelf gebruikt de praktijkfaciliteit bijvoorbeeld als hij binnen het project Educatie Rivierenland basisscholen ontvangt. De ruimte wordt flexibel ingezet. Ook bedrijven zijn welkom, bijvoorbeeld als zij in de avond bijeenkomsten willen organiseren.

Meer informatie

www.boerderijeducatierivierenland.nl