1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Kennismaker Paard is een belangrijke schakel tussen HAS Hogeschool en het bedrijfsleven

Kennismaker Paard is een belangrijke schakel tussen HAS Hogeschool en het bedrijfsleven

Rowie Rooth, studente Dier- en veehouderij, studeerde af als Kennismaker Paard. “Dat betekent dat ik voor een periode van een half jaar een belangrijke schakel was tussen HAS Hogeschool en het bedrijfsleven”, vertelt ze. “Ik legde duurzame verbindingen en verstevigde het netwerk. Centraal stond daarbij dat ik iets kon betekenen voor studenten die iets in de paardensector willen doen.” Omdat de functie van Kennismaker Paard het halve jaar vóórdat Rowie begon met afstuderen vacant bleef, pakte zij een deel van de functie met collega-student Annelore Teurlings aan het begin van het studiejaar al op. Ze voelde zich meteen als een vis in het water.

Wat wil je als student leren?

De eerste helft van het studiejaar draaide Rowie mee in de pilotmodule ‘Specialist Dier’. Dit is een nieuwe vorm van onderwijs waarbij wat de student wíl leren centraal staat en er sterke verbindingen richting bedrijfsleven bestaan. Toen Rowie met deze module startte, droeg ze zelf het idee aan om dit te combineren met de functie van Kennismaker Paard. “Binnen het Kennismakerschap doe je 3 dingen”, verklaart Rowie. “Een kwart van de tijd besteed je aan een individuele opdracht, een kwart aan een strategische opdracht met de 3 andere Kennismakers (Melkvee, Pluimvee en Varken) en de rest aan netwerken en verbindingen leggen. Binnen Specialist Dier kregen Annelore en ik de mogelijkheid het netwerkdeel op te pakken.”

Mystery shoppers

Dit voelde zo goed dat Rowie ook solliciteerde om als Kennismaker af te studeren. En ze werd aangenomen. Maar netwerken en verbindingen leggen, wat betekent dat nu concreet? “Ik heb bijvoorbeeld contact gelegd met Eisma”, legt ze uit, “Eisma is een grote uitgever van paardenbladen en ik heb dat studenten binnen de ‘verkiezing voor ruitersportwinkel van het jaar’ als mystery shoppers een groot aantal ruitersportzaken bezochten en hen beoordeelden. De studenten leerden zo veel over de retail. Eisma was heel enthousiast over de samenwerking en die krijgt nu een vervolg op meerdere vlakken, bijvoorbeeld via gastsprekers, stages, en een beroepsopdracht.”

Toegevoegde waarde creëren

Een bijzondere prestatie, vindt HAS-docent Monique van Hal die haar prijst om de manier waarop ze de Kennismaker-functie heeft ingevuld. “Rowie wist mensen zodanig te enthousiasmeren en te motiveren dat dit resulteerde voor waardevolle verbindingen voor HAS Hogeschool. Zij zorgde voor toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen. Mede door haar inzet en inzichten zijn de relaties met bedrijfsleven verstevigd en hebben we waardevolle kennis opgedaan om onderwijs te optimaliseren. Haar sterke punt ligt in de combinatie van haar eigen specialisatie (marketing) binnen de sector van haar passie: paarden. Daardoor wordt haar professie breder dan paarden alleen en kan ze echt waarde gaan toevoegen aan de ontwikkeling van bedrijven en de sector.”