1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Inzicht in innovatieve gevelbekleding

Inzicht in innovatieve gevelbekleding

Het bedrijf Nova Lignum is opgericht om duurzame innovaties binnen het productieproces en de teelt van gewassen te ontwikkelen, rendabel te krijgen en te vermarkten. Het bedrijf is gevestigd bij Green Brothers in Zevenbergen. Nova Lignum heeft HAS Hogeschool gevraagd om onderzoek te doen naar (een aantal aspecten van) het productieproces voor een nieuw en innovatief gevelbekledingsmateriaal.

Duurzame bouwmaterialen

Planten die niet meer nodig zijn voor de voedselproductie kunnen opgesplitst worden in een vezelfractie en een energierijke massa. De energierijke massa bevat hoogwaardige inhoudsstoffen voor chemie, voeding en gezondheid. Ook kan deze massa gebruikt worden voor de productie van biogas, ter vervanging van aardgas. De vezelfractie kan worden gebruikt voor de productie van duurzame bouwmaterialen. Door deze vezelfractie te verduurzamen – door middel van het toevoegen van een geopolymeer – ontstaat er een vorm van CO₂-opslag met een hoge esthetische waarde.

Inzicht krijgen

Dit project kent een drietal doelstellingen:

  1. Inzicht krijgen in de CO₂-footprint van het Nova Lignum product, en de hoeveelheid CO₂ die wordt vastgelegd bij een bepaalde hoeveelheid vezel in het product;
  2. Inzicht krijgen in het beschikbare volume vezelrijke restproducten uit de land- en tuinbouw, en een inventarisatie van de huidige technieken om deze restproducten te verwerken tot verwerkbare vezels en energieke sappen;
  3. Inzicht krijgen in de mogelijkheden om de bij de productie ontstane NH3 te verwerken tot een financieel aantrekkelijk eindproduct.
    Dit onderzoek laat zien hoe financiële en niet-financiële parameters hand in hand kunnen gaan. Ware duurzaamheid combineert niet voor niets people, planet én profit.