1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. HAS werkt met Feed Design Lab aan duurzame innovatieve diervoedersector

HAS werkt met Feed Design Lab aan duurzame innovatieve diervoedersector

De diervoedersector vernieuwen en verduurzamen. Dat is de ambitie van Feed Design Lab in Wanssum. Dit doet het lab via samenwerken met partners in haar netwerk, door het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten, het beschikbaar stellen van een proeffabriek voor onderzoek en door educatie: het lab is een leerfabriek waar trainingen en opleidingen kunnen worden verzorgd. HAS Hogeschool is één van de founding fathers van Feed Design Lab. Het lab sloot recent ook een samenwerkingsovereenkomst met de vestiging van de HAS in Venlo om partnerbedrijf te worden.

Nieuwe grondstoffen

Trudy van Megen, directeur van Feed Design Lab, is blij met de intentie om structureel samen te werken binnen het onderwijs van de HAS in Venlo. “De HAS heeft een breed scala aan opleidingen in de agrofoodsector en in de diervoederindustrie vind je al die aspecten terug. Het gaat in de diervoederindustrie immers niet alleen om de productie van diervoeding, maar ook om alles wat ervoor en erna komt: bijvoorbeeld soja- en maïsteelt, verwerking, businessmodellen en marketing. En ook is de HAS net als Feed Design Lab betrokken bij het zoeken naar nieuwe grondstoffen zoals algen en insecten. De wereldwijd toenemende vraag naar vlees maakt het noodzakelijk de diervoederindustrie op een verantwoorde wijze daarop voor te bereiden.”

Diervoederindustrie verduurzamen

Volgens Frans van Leijden, vestigingsdirecteur van HAS Hogeschool in Venlo, werkt de instelling graag samen met Feed Design Lab, dat een voorloper is in de diervoederindustrie. Ook hij noemt de groeiende vleesconsumptie. “Steeds meer mensen kunnen het zich veroorloven om vlees te eten. Dit is een feit dat we moeten accepteren. Door de diervoederbranche duurzamer te maken, kunnen we echt iets betekenen in deze sector. Mooi dat een proeffabriek en een onderwijsinstelling de handen ineen kunnen slaan om de diervoederindustrie te verduurzamen.”

Stoffig of juist hip?

Daarnaast is het belangrijk studenten enthousiast te maken voor de diervoederindustrie. Trudy: “De diervoederbranche heeft een wat stoffig imago, terwijl de sector juist innovatief en dynamisch is. Door studenten te enthousiasmeren, zorgen we dat de sector ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel trekt. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor Feed Design Lab een hip en innovatief gebouw neer te zetten.” Naast samenwerken met de HAS, biedt Feed Design Lab onder meer een introductiecursus feed processing aan: een cursus voor mensen die in de diervoederindustrie werken, maar té weinig met het proces te maken hebben om het volledig te begrijpen. Deze cursus is een groot succes en draait inmiddels voor de 6e keer.

Kennisdocument

Feed Design Lab is ondanks haar founding fathers een onfhankelijke partij. “De partijen zitten in het bestuur, maar op gepaste afstand”, legt Trudy uit. “Dat is heel belangrijk: daardoor hebben wij 70 partners die elkaars concurrenten zijn, maar ook samenwerken.” Een junior-adviseur van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen was de afgelopen maanden betrokken bij het samenstellen van een kennisdocument over eiwitrijke grondstoffen waarin de focus vooral ligt op de kansen en bedreigingen. Hier kwamen 5 thema’s uit voort waar het lab mee aan de slag wil: antibioticavervanging, vismeelvervanging, voedselzekerheid, Europees eiwit en inrekenen technologie. “Omdat het onderwerp algen en insecten uit dit document nog vrij globaal is”, zegt Trudy, “gaan 2 studenten Dier- en veehouderij nu aan de slag om de thema’s verder uit te werken en te vertalen naar de praktijk.”

Balletje moet blijven rollen

Wat Feed Design Lab en HAS Hogeschool verwachten van de verdere samenwerking de komende jaren? “Het mooiste zou zijn als hier elke dag een HAS’er rond zou lopen die met een of ander project bezig is. Dan blijft het balletje vanzelf rollen. Studenten bij ons aan het werk zetten is een meerwaarde, willen we onze ambitie waarmaken.” Afgelopen jaar lukte dit in ieder geval goed: 2 afstudeerders van de HAS deden een rassen- en bemestingsproef met in Nederland geteelde soja. Opdrachtgever was Vitelia Voeders.

Over de partnerbedrijven van HAS Hogeschool

De partnerbedrijven van de HAS komen allemaal uit de agrofoodsector en geven studenten de mogelijkheid om hun toekomstige werkveld uitgebreid te leren kennen. Dit gebeurt door middel van bedrijfsexcursies, gastlessen, stages, praktijkcases, afstudeeropdrachten en practica op het bedrijf. Daarnaast wordt het lesprogramma van de opleidingen van de HAS jaarlijks getoetst aan de behoeften van het werkveld dat door deze bedrijven vertegenwoordigd wordt. Zo wordt het onderwijs geoptimaliseerd om studenten op te leiden die na hun studie direct kunnen doorstromen naar het werkveld in de regio.

Meer informatie

www.feeddesignlab.nl