1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. HAS ontwikkelt digitale inkijk op de boerderij en dierenapp voor kinderen

HAS ontwikkelt digitale inkijk op de boerderij en dierenapp voor kinderen

Een live webcast om op afstand een kijkje te kunnen nemen op een boerenbedrijf en een app waarmee kinderen spelenderwijs kennismaken met verschillende dieren uit de veehouderij. Dat zijn de resultaten van een project dat HAS Hogeschool de afgelopen jaren uitvoerde samen met partners als Hogeschool Inholland Delft, ZLTO, LTO Noord, VIC Streksel, Koning Willem 1 College en Wageningen University. Het is een zogenaamd ‘versnellingsproject’, opgezet vanuit de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Op deze agenda staan een aantal belangrijke thema’s voor de veehouderij en projecten die hieruit voortvloeien, krijgen extra subsidie om zo die thema’s versneld aan te kunnen pakken.

Begin bij de kinderen

Het project had als doel de digitale snelweg te gebruiken om de veehouderijsector positief in beeld te brengen bij kinderen. Lenny van Erp, sinds 1 mei lector Precision Livestock Farming, ontwikkelde een aantal jaren geleden voor een ander project dierenwelzijnslessen voor basisscholen om productiedieren te leren kennen. Dit deed zij samen met de Dierenbescherming. “Het belang van dierenwelzijn bij volwassenen tussen de oren krijgen is niet makkelijk”, vertelde Lenny toen. “Wij denken dat je beter bij kinderen kunt beginnen, het liefst al in de kleuterklas.” Dit lesmateriaal was de basis voor het ontwikkelen van de live webcast en de app.

Digitale inkijk boerenbedrijf

“Als toevoeging op het lesmateriaal wilden we dat kinderen een kijkje konden nemen op een boerderij”, vertelt HAS-docente en projectleider Susan van Dijk. “Maar omdat de drempel om daadwerkelijk contact te zoeken met een bedrijf en een excursie te regelen vrij hoog is, wilden we het op een andere, makkelijkere manier doen. Zo ontstond het idee voor de live webcast. Dit lijkt simpel, maar de praktijk bleek wat weerbarstiger. Met Klassenboeren van ZLTO maakten we afspraken en tijdens zo’n sessie liepen zij met een smartphone over hun bedrijf. Het bereik was echter vaak slecht en de verbinding niet beveiligd. Dat moest beter kunnen. We betrokken VIC Sterksel en Wageningen University die al aan de slag zijn met een dergelijk systeem voor collegiale uitwisseling.

Spelenderwijs meer leren over productiedieren

De behoefte om digitaal iets met kinderen te doen bleef, niet alleen om de kinderen zelf, maar ook om het contact met de ouders. “We kwamen op het idee om een app te ontwikkelen, zodat kinderen spelenderwijs meer kunnen leren over productiedieren, eventueel met hulp van de leerkracht of de ouders.”, vervolgt Susan. “De dierenwelzijnslessen konden ook hier de inhoud leveren. We misten wel nog iemand die voor de techniek kon zorgen. Een stagiaire van het Koning Willem 1 College bracht uitkomst. Inmiddels is het prototype grotendeels klaar.”

Positief getest

De app heet: Tom & Loes Speel- en Leerboerderij. HAS-collega Jasper Mallekoote verzorgde de illustraties. Ook bij de app zit een digitale inkijk op de boerderij ingebouwd en het spel dat je in de app kunt spelen, is een soort triviant geschikt voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool. Susan: “We hebben de app op 16 scholen getest en de reacties waren heel positief. De vraag die nu speelt is welke partij de app gaat beheren en aan de man gaat brengen bij de basisscholen.”

Bijzondere ervaring voor studenten

Er hebben de afgelopen jaren veel studenten meegewerkt aan de digitale inkijk en de app. Tijdens Animal Event half mei hebben we de app gepresenteerd aan het publiek. Alle betrokken studenten waren hierbij aanwezig. Susan is enorm trots op wat ze bereikt hebben. “Het was niet altijd makkelijk studenten enthousiast te krijgen voor het project. Het staat immers vrij ver af van de kern van hun vakgebied. Maar voor wie uiteindelijk de stap waagde, bleek het een bijzondere ervaring te zijn en een bredere blik op het vak op te leveren. Daarnaast kregen studenten van verschillende opleidingen de kans om samen te werken. Dit project loopt daarmee voorop als het gaat om multidisciplinair werken. En dat zijn voor de HAS misschien nog wel het belangrijkste resultaten.”

Meer informatie

Bekijk de video ‘Digitale inkijk op het boerenbedrijf’
Bekijk de promotiefilm van de app ‘Tom & Loes Speel- en Leerboerderij’