1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. HAS Hogeschool en Roemeense universiteiten leren van elkaar in train-de trainerprogramma

HAS Hogeschool en Roemeense universiteiten leren van elkaar in train-de trainerprogramma

Interactie en van elkaar leren. Dat is de insteek van het train-de trainerprogramma dat HAS Hogeschool dit voorjaar is gestart met 2 Roemeense universiteiten en hun partners. Het gaat om de University of Architecture and Urban Planning en de University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, beiden gesitueerd in Boekarest. Het programma is onderdeel van het project Urban Landscapes Romania van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ging op 21 april van start met een online meet & greet.

“Binnen het project Urban Landscapes Romania werken verschillende Nederlandse bedrijven samen aan de inrichting van steden”, stelt Esther Vennekens, programmaleider vanuit HAS Hogeschool. “Denk aan veiligheid, verduurzaming en groenbeheer. Het achterliggende doel is de handel met Roemenië een boost geven. Maar naast de financiële prikkel wordt er ook ingezet op kennisuitwisseling en daar zijn we vanuit HAS Hogeschool op ingesprongen. Wij willen graag een relatie aangaan met lokale universiteiten in landen die sterk in ontwikkeling zijn. Het is een manier om kennis te delen en van elkaar te leren.”

Meet & greet

Normaal start een dergelijk programma met een fysiek bezoek om elkaar te leren kennen. Maar door corona werd een dergelijke missie steeds uitgesteld. Uiteindelijk vond het eerste contact vooral online plaats en besloten de partijen de missie om te vormen naar een online meet & greet op 21 april. Docenten Paulo van Breugel en Paul van der Donk hadden een aandeel in de meet & greet en vertellen dat het een fijne, open meeting was. “De focus lag op welke kansen en uitdagingen er liggen in de onderwijssector met daarbij in het achterhoofd hoe steden er in 2030 uit kunnen gaan zien. Er zijn veel overeenkomsten in hoe Nederlandse en Roemeense steden zich ontwikkelen en vergroenen en daar konden we elkaar echt in vinden.”

Mix van onderwerpen

Na een algemene verkenning werd er in kleine groepen gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke onderwerpenlijst voor het vervolg van het programma. Een mooi resultaat, vinden zowel Esther als Paulo en Paul. Esther: “De beide universiteiten werkten vóór de start van het programma ook samen, maar nu ontstond er een concrete lijst met onderwerpen waar we samen de komende tijd mee aan de slag kunnen. Het is een mix geworden van inhoudelijke onderwerpen op het gebied van stad- en landschapsinrichting én onderwerpen die gaan over onze onderwijsvormen.” Paul vult aan: “We zetten daarbij in op interactie. Wij laten bijvoorbeeld zien hoe we een curriculum vormen op basis van ontwikkelingen in de markt. Zij hebben wetenschappelijk mandaat en we willen graag horen hoe zij dat inzetten.”

Excursieweek

Op de planning staat een reeks van 6 online lessen, vanaf het nieuwe studiejaar iedere laatste vrijdag van de maand. In april 2022 volgt als afsluiting een excursieweek waarbij het hopelijk mogelijk is elkaar alsnog fysiek te ontmoeten in Nederland en ook bedrijfsbezoeken af te leggen. Esther: “De universiteiten willen graag van ons leren hoe ze praktijkcases beter kunnen integreren in hun onderwijs en studenten meer projectmatig kunnen laten werken. De uitdaging hierbij is te onderzoeken welke expertise de universiteiten hebben, wat de belangen van lokale bedrijven zijn en hoe je die twee samenbrengt. Hier leren wij als HAS ook veel van, het is een manier om te testen of ons onderwijsconcept overdraagbaar is. Daarnaast scheppen we kansen voor studenten om in Roemenië aan de slag te gaan, denk aan stages, projecten en onderzoek. Het gaat daarbij vooral om studenten van de opleidingen Management van de Leefomgeving en Applied Geo-information Science.”