1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Dutch Future Egg richt zich op een vernieuwde legpluimveesector (1)

Dutch Future Egg richt zich op een vernieuwde legpluimveesector

Een vernieuwde, duurzame en daardoor toekomstbestendige legpluimveesector waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Dat is het doel van het meerjarige project Dutch Future Egg dat afgesloten wordt. HAS green academy is een van de consortiumpartners en draaide sinds 2016 zo’n 30 afstudeerprojecten. Studenten en medewerkers presenteerden enkele van die projecten op de VIV, een toonaangevende internationale vakbeurs voor de intensieve veehouderij.

kuiken

Het tij keren

In het projectplan van Dutch Future Egg staat te lezen dat schaalvergroting bepaalt de huidige trend in de legpluimveesector. Deze sector is wereldwijd sterk gestandaardiseerd en gespecialiseerd. Producten en diensten voor commerciële toepassingen vertonen nauwelijks variatie. De legpluimveebedrijven die zich richten op productie-eieren brengen nauwelijks toegevoegde waarde voort. Die toegevoegde waarde komt van de verwerkende bedrijven. Dit leidt tot bedrijfseconomische uitholling bij de legpluimveebedrijven. Dutch Future Egg wil het tij voor de legpluimveebedrijven keren door ze te helpen innoveren.

Resultaten

Aan het eind van de projectperiode verwacht Dutch Future Egg enkele belangrijke resultaten geboekt te hebben: een flexpacker om eieren op de boerderij in te kunnen pakken in de meest uiteenlopende verpakkingen, een IT-platform om afnemers van eieren en ei producten vraag uit een regio samen te brengen met pluimveehouders, 4 op de legpluimveesector toepasbare korte keten business modellen, 4 nieuw te ontwikkelen producten en diensten om in te spelen op regionale consumentenbehoeften.

Flexpacker

Een voorbeeld van een resultaat is de Flexpacker, ontwikkeld door de TUe en Vencomatic. “De meeste eieren worden door een pluimveehouder op grote trees gezet die met vrachtwagens naar een speciaal pakstation vervoerd worden om daar verder verpakt te worden voor de verkoop”. “Als pluimveehouders vernieuwende concept bedenken rondom de eieren en zo meerwaarde creëren, willen ze vaak ook op een andere manier gaan verpakken of zelf gaan verpakken. De Flexpacker speelt op die vraag in.”

Bedrijfskunde, productinnovatie en -ontwikkeling

HAS green academy participeert in 3 van de 6 werkpakketten die belegd zijn in het project. Die 3 pakketten richten zich achtereenvolgens op bedrijfskundige aspecten, productinnovatie en productontwikkeling. Als we terugkijken op de afgelopen jaren kunnen we concluderen dat de projectgroepen talloze ideeën hebben bedacht en met bedrijven verder hebben ontwikkeld. “Dit heeft echt een olievlekeffect gehad”. Natuurlijk moesten de partijen in het begin even aan elkaar wennen en naar een goede samenwerkingsvorm zoeken, maar dit is goed gelukt. “Dat merkten we aan de blijvende betrokkenheid van de verschillende partijen en daardoor een bomvolle zaal op de VIV tijdens de eindpresentaties afgelopen juni.”

Mooie mix

“Voor de HAS is samenwerken met het werkveld onontbeerlijk voor goed onderwijs”, “en binnen Dutch Future Egg ontstond een mooie mix tussen lectoren, docentonderzoekers, docenten en studenten van verschillende opleidingen van de beide vestigingen en professionals uit de sector. Ook een zekere mate van vrijheid voor projectteams is van belang en ook dit kwam goed uit de verf: projectgroepen kregen alle ruimte om hun afstudeerproject in te vullen zoals henzelf dat ’t beste leek.”

Korte ketens

Binnen het werkpakket dat zich richt op bedrijfskundige aspecten ontwikkelden projectteams onder meer verschillende korte ketens die zij doorrekenden op logistiek en financieel gebied. Zij vroegen zich daarbij af: is het mogelijk voor een middelgroot bedrijf om alles via een korte keten te doen? “We hebben met deze afstudeerprojecten veel inzichten opgedaan over hoe je zo’n korte keten in de ei sector opzet en hoe je er als ondernemer van kunt leven.”

Ei-drank

Pakket 2 en 3 richten zich op productinnovatie (food-innovatie) en productontwikkeling (voedingsmiddelentechnologie) en veel afstudeerprojecten combineerden beide invalshoeken. “Zo ontwikkelden studenten een eierdrank”. “Je hebt zuivel en je hebt eiwitpoeder, maar nog geen combinatie van die twee en dat is de Egg Drink. Eén van de studenten – Ilona Thijssen - is na afronding van het afstudeerproject met dit concept verdergegaan. Zij is daarbij door Dutch Future Egg en HAS Hogeschool ondersteund. De drank gaat nu in productie onder de naam Eggxercise met als doelgroep de sportieve vrouw tot eind 30 en verkoop via retail en sportcentra.

Ei-spread

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een ei-spread is samenwerking met Kokreateur. Deze spread, filet, d’oeuf, is het vleesloze alternatief voor filet americain. Heerlijk voor een borrelhapje of op een broodje. Er volgt nog een assortiment ei-burgers een lekker alternatief voor de vlees- en vegaburgers. Of wat dacht je van het Ei-schap 2.0? Studenten ontwikkelden een compleet nieuw ei-schap. Dit was nodig ook, want het ei-schap ziet er al minstens 40 jaar hetzelfde uit. Studenten werkten in deze opdracht samen met gerenommeerde bureaus en dat resulteerde in een aantrekkelijk nieuw schap met een frisse uitstraling.

Marktintroducties

Het laatste half jaar van het project Dutch Future Egg staat voor HAS green academy in het teken van marktintroducties én deelname aan groot afsluitend evenement. Of het project een officieel vervolg krijgt is nog niet duidelijk. “De betrokken ondernemers gaan natuurlijk door en de HAS blijft zeker betrokken, maar op welke manier moeten we nog bekijken”.

Dit project draagt bij aan de volgende SDG's:

  • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken