1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. De impact van 1,5 jaar samenwerken binnen ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’

De impact van 1,5 jaar samenwerken binnen ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’

HAS Hogeschool, Farm Frites, Wageningen University en de provincie Zuid-Holland ondertekenden op 15 maart 2019 bij Farm Frites in Oudenhoorn het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’. Sindsdien werken de partijen samen aan de reductie van broeikasgassen, het stimuleren van duurzame energie en het bevorderen van biodiversiteit en een gezonde bodem met voldoende organische stoffen.

Coen van Ruiten is adviseur en vanuit HAS Hogeschool projectleider van het samenwerkingsverband. Hij kijkt terug op 1,5 jaar vruchtbaar samenwerken. “Juist de combinatie van verschillende partijen geeft mooie resultaten op bovengenoemde thema’s”, vertelt hij. “Farm Frites heeft een ambitieuze duurzaamheidstrategie en wil in 2030 haar CO2-voetafdruk gehalveerd hebben. De provincie stimuleert dit als architect van Groene Cirkels graag omdat het bijdraagt aan een betere balans tussen leefomgeving, gezondheid en economie. Wageningen University en HAS Hogeschool brengen op hun beurt kennis en expertise in op dit gebied.”

Strokenteelt is de toekomst

“Onze meerwaarde als hogeschool binnen een dergelijk convenant ligt echt in toegepast onderzoek”, vervolgt hij. “Zo hebben studenten dit voorjaar binnen de minor Challenge Sustainability een model ontwikkeld om te onderzoeken welk akkerbouwsysteem het meest duurzaam is. Ze beoordeelden 3 systemen zowel kwalitatief als kwantitatief: monocultuur, biologisch en strokenteelt. De uitkomst was dat strokenteelt het meest duurzaam is. De studenten hielden hun presentatie voor zowel wetenschappers als akkerbouwers. De wetenschappers reageerden laaiend enthousiast, de akkerbouwers waren gereserveerder. Als HAS Hogeschool snappen we waarom die laatste groep zo reageert: het betekent nogal wat om je gangbare akkerbouwbedrijf om te vormen naar een heel ander systeem. Onze studenten, vaak toekomstige ondernemers, hebben er zelf mee te maken. We maken als hogeschool steeds een verbinding tussen wetenschap en praktijk.”

De 'Living Nature Wall'.

Biodiversiteit monitoren

Een ander mooi voorbeeld van een project dat met hulp en kennis van het netwerk Groene Cirkels werd uitgevoerd is de aanleg van een levende natuurdijk rondom het terrein van Farm Frites. Studenten van de HAS ontwikkelden de afgelopen maanden voor hun afstudeeropdracht een plan om de biodiversiteit van deze nieuwe natuurdijk te monitoren. Daarnaast verzamelden ze informatie om op termijn te communiceren naar omwonenden.

Natuurlijke omgeving verbeteren

“Duurzaamheid gaat niet alleen over het verminderen van de CO2-uitstoot en het besparen van natuurlijke hulpbronnen, het is ook van cruciaal belang om te focussen op biodiversiteit”, zegt Rutger de Kort, manager Duurzaamheid bij Farm Frites (en HAS-alumnus Milieukunde) hierover in een persbericht. “Farm Frites is in wezen een agri-business, we zijn afhankelijk van de natuur om de lekkerste aardappelen te oogsten voor onze producten, daarom hebben we een enorme afhankelijkheid en verantwoordelijkheid als het gaat om het behoud van onze natuurlijke omgeving. De ‘Living Nature Wall’ is een manier om het goede voorbeeld te geven en onze zakenpartners te inspireren, van boeren tot klanten en van ‘farm to fork’. Samen maken we een serieuze impact om onze natuurlijke omgeving te verbeteren."

Coen van Ruiten

Kringlooplandbouw

Tot nu toe zijn er binnen ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ dus mooie initiatieven ontstaan waar HAS Hogeschool een wezenlijke rol in heeft kunnen spelen. Coen: “We hebben de afgelopen 1,5 jaar echt stappen gezet bijdragen aan de transitie naar een kringlooplandbouw. Daarnaast hebben we kennis en ervaring opgedaan die we terug kunnen brengen in ons onderwijs. De integrale aanpak van de HAS werpt in dergelijke projecten z’n vruchten af: door het bij elkaar brengen van studenten uit allerlei opleidingen brengen we de resultaten naar een hoger niveau. De verschillende disciplines versterken elkaar.”

Duurzaamheidsoplossingen

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. De partners werken gezamenlijk aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen wij actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst. Binnen het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ hebben de partijen afgesproken zeker 3 jaar samen te werken aan projecten.