1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. De Hippische Monitor: trends en ontwikkelingen in de hippische sector

De Hippische Monitor: trends en ontwikkelingen in de hippische sector

Aanloop van jeugd naar een manege is, met name in landelijke provincies, niet vanzelfsprekend. Ondernemers doen er goed aan zich te verdiepen in andere doelgroepen, bijvoorbeeld de 40+ er. De maatschappij is aan het veranderen en daarmee verschuiven ook de perspectieven voor de paardensport. Het is een van de belangrijkste conclusies uit de Hippische Monitor 2017 die half september aan de hippische sector werd gepresenteerd op de Ondernemersdag van het Horse Event. “De aanwas in de paardensport komt tot nu toe vooral van kinderen”, zo staat in het rapport te lezen. “De toenemende vergrijzing in combinatie met de toenemende vitaliteit en het besteedbaar vermogen van 40+ers maakt dat zij een interessante doelgroep zijn voor ruitersportcentra.”

Trendpanel Paard

De Hippische Monitor is ontstaan uit een samenwerking tussen HAS Hogeschool en partners uit het Trendpanel. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de hippische sector en dit zal ook de komende jaren niet anders zijn. Daarom is het van belang vooruit te zien en te anticiperen op deze veranderingen. Het Trendpanel Paard vertegenwoordigt de hippische sector en signaleert trends en ontwikkelingen in die sector. Het fungeert als klankbord voor de diverse onderzoeken die jaarlijks in de Hippische Monitor worden gebundeld.

Acceptatie van techniek

Een ontwikkeling die uit de monitor naar voren komt is de acceptatie van techniek in de paardensport. “De snelheid waarmee consumenten innovaties omarmen, wordt steeds groter. De acceptatie van het stoomschip vergde meer dan een eeuw, het internet veranderde de wereld in slechts een decennium. Apple en Facebook realiseerden een revolutie in minder dan vijf jaar. Technologische innovaties in de vorm van slimme camera’s en sensoren zijn inmiddels gemeengoed in vele sporten, maar nog niet in de paardensport. Dit lijkt slechts een kwestie van tijd.”

Preventie

Technologie in de paardensport heeft nieuwe vormen van sport tot gevolg, maar kan ook preventief werken als het gaat om dier- en mensgezondheid, kan prestaties verbeteren, identificatie makkelijker maken en zorgen voor meer veiligheid. “Van veel technologieën die de komende dertig jaar belangrijk worden in de paardensport, bestaan nu al protoypes of ze zijn zelfs al te koop. Zelfregistrerende camera’s, teugeldrukmeters, paardensprongsensoren, dressuursimulators, hartslagmeters en gezondheidssensoren in paardendekens: het is geen theorie meer.”

Digitaal platform

“Ook in het onderzoek dat in de monitor wordt gepubliceerd wordt technologie steeds belangrijker”, vertelt Monique van Hal, docent op HAS Hogeschool en voorzitter van het Trendpanel Paard dat de monitor mede mogelijk maakt. “De Hippische Monitor verschijnt nu voor de 6e keer en dit jaar hebben we een afstudeeropdracht gedraaid met studenten van de opleiding Geo Media & Design en Dier- en veehouderij. Op dit moment verschijnt de monitor alleen op papier en deze studenten verkenden de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitaal platform waarin ook makkelijk koppelingen gemaakt kunnen worden met andere onderzoeken, zoals van het CBS. Dit maakt het straks mogelijk om nog veel meer verdieping in het onderzoek aan te brengen en dus ook steeds betere inzichten op te doen over waar het met de sector naartoe gaat.”

Inzichten scherper

Die inzichten zijn sowieso de afgelopen jaren al steeds scherper geworden. “Dit komt omdat we nu enkele jaren dezelfde onderzoeken uitvoeren en we de data en kengetallen steeds beter kunnen vergelijken. We kunnen patronen herkennen en trends zien.” Studenten zijn onder meer betrokken bij het Nationale Ruiteronderzoek daar gedrag van ruiters monitort en dit onderzoek is voor het eerst ook internationaal uitgezet. “Met de uitkomsten kunnen we nu niet alleen nationale ruiterprofielen opstellen, maar ook internationale. Dit is nodig, omdat de ruitersport steeds meer internationaliseert en er volop kansen en mogelijkheden liggen voor de hippische ondernemers in Nederland.”

Welke onderzoeken?

De volgende onderzoeken zijn gebundeld in de Hippische Monitor 2017:

-(Inter)nationaal Ruiteronderzoek 2016-2017, HAS Hogeschool
-Sportfocus 2016, INRetail
-NVM Vastgoedrapport, mei 2016
-Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB Accountants en Adviseurs

Meer informatie?

Hier kun je de Hippische Monitor inzien