1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Chrysanten telen op water

Chrysanten telen op water

De chrysantenteelt heeft behoefte aan grootschalige innovatie. De ontwikkeling naar hogere belichting en intensiever telen heeft de sector afhankelijk gemaakt van energie. De chrysantenteelt is daardoor vatbaar voor de groeiende import van bloemen. Wageningen University ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden.

Nieuwe perspectieven

Kostenreductie en energiebesparing is essentieel voor het duurzaam voortzetten van de productie. Naast energiereductie kampt de grondgebonden teelt met de problematiek van emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Uit onderzoek rond recirculerende systemen is gebleken dat substraatloze systemen voor nieuwe perspectieven zorgen, zoals productieverhoging , kostprijsreductie en een duurzame bedrijfsvoering (minder energie, minder emissie van nutriënten, minder afval, minder vervoerskilometers). Maar hoe pak je dat aan?

Water

Wagengingen University heeft daartoe een bijzonder project opgezet: bij Kreling Chrysanten in Bruchem is geëxperimenteerd met het kweken van chrysanten op water. Bij dit familiebedrijf worden jaarlijks rond de 100 miljoen takken geteeld, waarmee dit de grootste chrysantenkwekerij ter wereld is. Eigenaar Jan Kreling zag de potentie van het telen op water en ‘durfde z’n nek uit te steken’, aldus Tycho Vermeulen van Wageningen University. ‘Een groot compliment voor Jan, dat hij namens de sector het voortouw neemt.’

Meedenken

Innovatie brengt kansen maar ook risico’s met zich mee, vooral in het begin. Om het project te ondersteunen schakelde Vermeulen daarom HAS Kennistransfer in: ‘De studenten van de HAS hebben uiteenlopende hand- en spandiensten verricht om de voortgang te bewaken. Ze hebben het goed opgepakt, waren flexibel en dachten actief mee. Waar nodig doken ze de literatuur in en kwamen met nieuwe inzichten. Dat was goed voor hun eigen ontwikkeling én die van de telers.’