1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. BrightBox in Venlo: onderzoek naar daglichtloos telen

BrightBox in Venlo: onderzoek naar daglichtloos telen

Sinds begin 2015 doen HAS Hogeschool, Botany en Philips Horticulture LED Solutions samen onderzoek naar meerlagenteelt in een hypermoderne tuinbouwfaciliteit: BrightBox. Dit onderwijs- en onderzoekscentrum is gevestigd in de Innovatoren op het voormalige Floriade-terrein, nu Brightlands Greenport Venlo. In het centrum kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen (licht, lucht, temperatuur, voeding, water en grond) gestuurd worden. Het is het eerste Europese project waar op bedrijfsmatige schaal in meerlagenteelt-onderzoek naar al deze factoren plaatsvindt. BrightBox is bovendien de eerste stap in de transformatie van het voormalig Floriade-terrein naar het Kennislandschap van de Brightlands Greenport Venlo.

Door de groei van de wereldbevolking verwachten onderzoekers dat er in 2050 70% meer voedsel nodig is als nu. Daarnaast zal het borgen vaneen goede voedingswaarde steeds belangrijker worden om bij te kunnen dragen aan onze gezondheid. Dat kan alleen gerealiseerd worden als er nieuwe, efficiënte en duurzame productiemethoden worden ontwikkeld die lokaal plaatvinden zodat er minder gesleept hoeft te worden met producten. De Nederlandse tuinbouwsector heeft een hoog kennisniveau en kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door groen vakmanschap te combineren met hightech oplossingen.

Open karakter

“BrightBox is uniek omdat kleinschalig onderzoek 1 op 1 opgeschaald kan worden naar een volledige productieruimte”, vertelt Marjolein de Bruin, manager van BrightBox. “Daarnaast valt het open karakter op: de kennis en onderzoeksresultaten uit de box worden proactief gedeeld met ondernemers, door middel van bijeenkomsten, publicaties en opleidingstrajecten. Onderwijs, onderzoek, het midden- en kleinbedrijf en de overheid vinden elkaar én werken samen in en rond het nieuwe tuinbouwkenniscentrum.”

Snel stappen voorwaarts maken

Het expertisecentrum maakt onderzoek voor veel partijen laagdrempelig, omdat het relatief goedkoop is. Juist de expertise van de participanten maakt dat BrightBox een geavanceerd onderzoekscentrum is. Dit maakt het mogelijk om snel stappen voorwaarts te maken. Marjolein: “Het doel van BrightBox is om samen met klanten nieuwe groeiconcepten te ontwikkelen, waarbij kennis over teelt, integratie van klimaat en optimalisering van licht centraal staan. BrightBox zet zich als onderzoekscentrum de komende jaren in om city farming naar een hoger niveau te tillen. Onderzoekers kunnen hier samen met ondernemers toegepaste technieken ontwikkelen. Ook zet BrightBox eigen onderzoekslijnen op.”

State-of-the-art teelttechniek

De praktische vragen van het bedrijfsleven vormen voor HAS Hogeschool het ideale uitgangspunt om studenten op te leiden. Frans van Leijden, opleidingsdirecteur van HAS Hogeschool, vindt BrightBox een fantastische onderzoeksfaciliteit waardoor studenten, ondernemers en hun medewerkers kunnen leren werken met state-of-the-art teelttechniek. “We lossen niet alleen teelttechnische vragen op voor bedrijven, maar maken ook de bedrijfseconomische analyses die deze teeltsystemen met zich meebrengen.” We zoeken ook samenwerking met andere onderwijsinstellingen als Fontys Hogescholen en Citaverde College.

2 ketens gaan samenwerken

De lectoraten Nieuwe Teeltsystemen en Groene Gezondheid van HAS Hogeschool werken samen binnen BrightBox aan diverse onderzoekslijnen op het gebied van optimalisatie van inhoudsstoffen. Daarbij kan gedacht worden aan een betere sturing en borging van de smaak, maar ook van de voedingswaarde. Dit zal kansen opleveren voor nieuwe rassen en nieuwe afzetketens. Recent is op de Brightlands Greenport Venlo het Co-Creation Lab geopend waar studenten werken aan innovatieve voedselconcepten. 2 ketens komen op deze plek nu samen: het telen én verwerken van gewassen. Hierdoor ontstaat een kans om veel nauwer te gaan samenwerken.

Demofunctie voor het publiek

“BrightBox heeft naast een onderzoeks- en onderwijsfunctie, ook een demofunctie voor het publiek”, zegt Marjolein tot slot. “In West-Europa bestaat een vrij romantisch beeld van hoe voedsel geproduceerd wordt. Dit klopt niet met de werkelijkheid, want sla komt gewoon uit de kas en niet uit de moestuin om de hoek. Daarom West-Europeanen vrij sceptisch ten opzichte van telen zonder daglicht. Onbekend maakt onbemind. Door te laten zien aan het publiek wat we doen, willen we bijdragen aan de acceptatie van daglichtloos telen door de consument."

Meer informatie

www.brightbox-venlo.nl

Gepubliceerd op 19 oktober 2015