1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Amsterdam ArenA: technologie inzetten voor verbetering grasmat

Amsterdam ArenA: technologie inzetten voor verbetering grasmat

Als eerste stadion ter wereld zet de Amsterdam ArenA geavanceerde technologie in om de conditie van de grasmat te meten. Via geavanceerde meettechnieken, zoals inzet van plantactiviteitsmeters en de nieuwste plantsensoren, vindt continue monitoring plaats van de groei en kwaliteit van de grasmat. Zo wil het stadion het ArenA-gras naar het hoogste niveau trekken om uiteindelijk ‘supergras’ te kweken. Het plan is onderdeel van een nieuwe strategische samenwerking tussen HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA.

HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA zijn in het Blue Innovation Center in Venlo gestart met een aantal praktijkproeven. In cellen met daglichtlampen doen onderzoekers tests waarbij alle omstandigheden worden nagebootst en gecontroleerd. Ook wordt er gebouwd aan een groen dashboard: een meet- en regelsysteem dat precies meet wat de kwaliteit van het gras is en wat er eventueel gedaan moet worden om het te verbeteren. Hier zijn de vakspecialisten van verschillende bedrijven bij betrokken.

Stadiongras verbeteren

De beide partijen hebben een contract getekend voor een tweejarige samenwerking die erop gericht is de kwaliteit van het stadiongras blijvend verbeteren. Het gericht monitoren en analyseren van de graskwaliteit en de ondergrond is daarbij een van de prioriteiten. Zo wordt een innovatief systeem ontwikkelen dat op elk moment van de dag inzicht geeft in de conditie van de grasmat. Voor dit systeem wordt gebruik gemaakt van technologie die in nog geen enkel ander stadion in de wereld is toegepast. Het nieuwe hightech meet- en monitoringsysteem brengt 24 uur per dag de conditie van de grasmat in beeld en legt deze gegevens vast.

Op topniveau meer kennis ontwikkelen

HAS Hogeschool beschouwt de samenwerking met de Amsterdam ArenA als een unieke kans om op topniveau meer kennis te ontwikkelen, vooral op het gebied van kweekstrategieën. “Wij willen studenten, docenten en bedrijfsleven bij elkaar brengen”, zegt Dick Pouwels, voorzitter van het college van bestuur van HAS Hogeschool. “Binnen deze driehoek willen we inspelen op de vraag van het bedrijfsleven naar goed opgeleide, groene professionals die kennis en kunde combineren. Het is geweldig dat we dat kunnen doen binnen de Living Lab-omgeving van de Amsterdam ArenA.” De hightech-technologie om de grasmat te monitoren is afkomstig uit de glastuinbouw waar het met veel succes wordt toegepast. Dit verklaart tevens de samenwerking tussen HAS Hogeschool en de Amsterdam ArenA.

Onderzoeksprogramma’s

De samenwerking tussen de Amsterdam ArenA en HAS Hogeschool is er verder op gericht om gecertificeerde fieldmanagers op te leiden, in Nederland maar ook voor stadions elders in de wereld. Er worden nieuwe modulen ontwikkeld die zich richten op plantmeetkunde: Hightech meets Agro. Hier wordt samengewerkt met het Greentech Lab van Fontys Hogescholen. Daarnaast gaan de HAS en de ArenA onderzoeksprogramma’s uitvoeren op het gebied van onder meer het cultuurtechnisch beheer van sportvelden, alternatieve gewasbescherming en nieuwe teeltsystemen. Hier zullen stages en afstudeertrajecten in binnen- en buitenland uit voortkomen.

Meer informatie

www.amsterdamarena.nl
www.blue-innovation-center.nl

Gepubliceerd op 19 oktober 2015