1. Home
  2. Meer HAS
  3. Reviews
  4. Studentverhaal Leo en Marloes

Studentverhaal Leo en Marloes

Leo de Rouw en Marloes Hölscher, twee vierdejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving vertellen over hun beroepsopdracht voor een basisschool in Baarlo.

HAS green academy student

"Onze opdrachtgever, de werkgroep van basisschool Panta Rhei in Baarlo (Zuid-Limburg), heeft ons gevraagd om een nieuw groen en veilig schoolplein te ontwerpen. Op het huidige schoolplein was sprake van achterstallig onderhoud, verwildering van groen en wateroverlast bij piekbuien. Ook misten de kinderen uitdaging en aanbod van speelelementen." De opdracht laat zien hoe natuur, water en de omgeving een rol spelen in de leefomgeving van de school.

Inventarisatie

Wij zijn begonnen met een uitgebreide inventarisatie van het schoolplein en van het omliggende gebied waarbij we alle wensen van alle betrokkenen in kaart hebben gebracht. Uit deze inventarisatie kwamen verschillende zaken naar voren. De infrastructuur van de omliggende openbare ruimte was bijvoorbeeld niet passend aan die van een schoolomgeving. De auto heeft een hogere prioriteit dan voetgangers en fietsers; veel verbindingen en rijbanen door het plangebied zorgen voor onoverzichtelijke en onveilige situaties.

Concept

Wij hebben een concept ontwikkeld dat grote veranderingen voorstelt voor de inrichting van het schoolplein en voor de omliggende openbare ruimte. In de openbare ruimte is de automobilist ondergeschikt gemaakt aan de voetganger en fietser. Alle functies zoals de basisscholen en sporthal zijn aan elkaar verbonden door middel van een ‘langzaamverkeer-loper’ en nieuwe entreepleinen. Het schoolplein is deels vergroot en het thema “Jungle” is geïntroduceerd. Het “Jungle” thema is onze interpretatie van de overtreffende trap van een groen schoolplein. Het schoolplein loopt als het ware in een trechtervorm, de uitdaging en speelmogelijkheden volgen deze trechter. Hoe verder het schoolplein op de trechter in en dieper de “Jungle” in, des te groter de uitdaging voor de kinderen. 

Wij hebben een concept ontwikkeld dat grote veranderingen voorstelt voor de inrichting van het schoolplein en voor de omliggende openbare ruimte.

Eindproduct

Het concept werd zeer positief ontvangen door alle partijen. Het eindproduct hebben we samengevat in een projectboek; een bundeling van het totale ontwerp, schoolplein en openbare ruimte en een uitwerking van het toekomstscenario. Bij een ontwerp horen natuurlijk ook ontwerptekeningen en visualisaties.

Wij hebben onze bedrijfsopdracht met veel plezier doorlopen. Door duidelijk te communiceren met alle partijen, goed je grenzen aan te geven en concrete afspraken te maken is het een prettige samenwerking geweest gedurende 20 weken. Tijdens onze bedrijfsopdracht hebben we echt zelf aan het roer gestaan. Het voelde als generale repetitie voor het “echte” werk.