1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Student HAS Hogeschool bovengemiddeld tevreden blijkt uit NSE 2021

Student HAS Hogeschool bovengemiddeld tevreden blijkt uit NSE 2021

HAS Hogeschool scoort op alle kernthema’s bovengemiddeld ten opzichte van het landelijke hbo-gemiddelde. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag door Stichting Studiekeuze123 zijn gepubliceerd. Studenten zijn vooral tevreden over de sfeer op de HAS. Ook geven zij aan opnieuw te zullen kiezen voor de opleiding op basis-ervaringen tot nu toe.

Maar liefst 1705 studenten van HAS Hogeschool hebben de enquête ingevuld, een respons van 45%. Juist in een jaar waarin we vooral onderwijs op afstand hebben gegeven, zijn we extra trots op deze respons en uitkomsten. Liz Chermin, lid College van Bestuur HAS Hogeschool: “Deze resultaten laten zien dat onze studenten de HAS waarderen. Dat we er samen met onze studenten en docenten in zijn geslaagd ons door deze pittige coronaperiode heen te helpen. Dat is een groot compliment aan al onze HAS’ers.” Natuurlijk geven de resultaten ook zicht op waar we nog verder kunnen verbeteren. Studenttevredenheid is één van onze belangrijkste graadmeters en blijven we continu monitoren.   

Kernthema’s

De NSE meet de tevredenheid in algemene zin en zoomt in op een aantal zogenaamde kernthema’s zoals de inhoud en opzet van de opleiding, de aansluiting op de beroepspraktijk, studiebegeleiding, kwaliteit, betrokkenheid en contact met docenten. Bekijk de factsheet met alle resultaten van HAS Hogeschool. Op het NSE Dashboard zijn alle gegevens zelf te bekijken en vergelijken. 

Over Studiekeuze123 en de NSE

De NSE wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is een grootschalig landelijk onderzoek dat de mening van studenten in het hoger onderwijs meet over hun opleiding en onderwijsinstelling. Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten van 72 onderwijsinstellingen gaven dit jaar hun mening. Daarmee levert de NSE informatie op voor zowel studiekiezers als voor de kwaliteitszorg van opleidingen en instellingen.