1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Lectoraat ontwikkelt innovatieve monitoringstechnieken voor bredere biodiversiteit

Lectoraat ontwikkelt innovatieve technieken monitoring voor meer biodiversiteit

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring participeert namens HAS green academy in het onderzoeksproject FABforward. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) heeft veel potentie als het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en het verlagen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En dit zonder verlies van opbrengst tot gevolg te hebben.

FABforward

FAB-maatregelen, zoals het planten van specifieke bloemenvelden en heggen zorgen ervoor dat akkers een geschiktere omgeving vormen voor natuurlijke vijanden van plagen. De inzet van deze maatregelen is echter nog beperkt door een gebrek aan monitoringstools om plaagontwikkeling te volgen, gewasspecifieke kennis over het verhogen van natuurlijke bestrijding, en kennis over verdere voordelen van FAB, economische drijfveren en een goed zicht op transitie pathways van chemische naar FAB-based voedselproductie.

Effecten FAB-maatregelen

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring houdt zich binnen FABforward bezig met het verder ontwikkelen en kalibreren van innovatieve monitoringstechnieken om (near) real-time monitoring van plagen, biologische bestrijders en de bredere biodiversiteit mogelijk te maken. Hierbij focussen we ons onder andere op de toepassing van automatische beeldherkenning, environmental DNA-analyses en geluidsherkenning.

Docentonderzoeker Bruce Schoelitsz: "“We willen de effecten van FAB-maatregelen op de biodiversiteit op akkers en aangrenzende gebieden snel, eenvoudig en kosteneffectief inzichtelijk maken door middel van innovatieve biomonitoringstechnieken en hopen daarmee bij te kunnen dragen aan een breder draagvlak voor deze maatregelen.”

Meer informatie over FABforward