1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool vindt in Berkhout Varkens derde praktijkleerbedrijf

HAS Hogeschool vindt in Berkhout Varkens derde praktijkleerbedrijf

HAS Hogeschool was voor haar studenten al enige tijd op zoek naar een bedrijf in de varkenshouderij waar studenten op studiebezoek kunnen gaan en praktijkonderzoek kunnen doen. De onderwijsinstelling is al op veel plekken welkom, maar voor sommige onderzoeksactiviteiten zullen docenten en studenten ook frequenter aanwezig moeten kunnen zijn. Berkhout Varkens, het bedrijf van de familie van den Berkmortel in Sint-Oedenrode, heeft aangegeven deze rol graag op te pakken. Zij ziet het grote belang voor de sector van goede opleidingen Veehouderij in Nederland en ondersteunt de HAS en haar studenten graag.

HAS Hogeschool biedt al vele decennia de opleiding Veehouderij aan. Elk jaar starten 70 tot 100 studenten deze opleiding. De opleiding werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Studenten studeren bijvoorbeeld altijd af op een opdracht van bedrijven uit de sector. Via een aantal lectoraten wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld diergezondheid en de inzet van sensoren en data in de bedrijfsvoering.

Intensief samenwerken

De HAS heeft in Den Bosch geen ‘schoolboerderij’. Voor excursies en praktijklessen wordt gewerkt met veel verschillende bedrijven. Met twee ervan, beiden melkveehouders, is er een extra intensief samenwerkingsverband. De HAS zoekt al enige tijd naar een derde ‘praktijkleerbedrijf’, maar dan in de varkenshouderij. Zij heeft dat nu gevonden in het bedrijf van de familie van den Berkmortel.

EU Pig Ambassadeur

Familie van den Berkmortel runt een gesloten varkenshouderij inclusief opfok van eigen moederdieren in Sint-Oedenrode. Berkhout Varkens houdt haar varkens volgens Varken van Morgen / Beter Leven en  beschikt over zichtruimtes en een boerderijbeleving met diverse activiteiten. In 2020 is het bedrijf verkozen tot EU Pig Ambassadeur voor de challenge varkenspromotie. Bij hen zijn studenten welkom voor excursies, maar ook voor onderzoeksprojecten. Van den Berkmortel profiteert op haar beurt van de resultaten van het onderzoek en van de frisse ideeën van de studenten.  

Feestelijke aftrap

Op 8 september werd de samenwerking tussen HAS Hogeschool en Berkhout Varkens afgetrapt met een feestelijke bijeenkomst waarin de burgemeester van Gemeente Meijerijstad de samenwerking officieel bezegelde. Ook was er een rondleiding. Joost van den Borne, lector Healthy Farming bij HAS Hogeschool, vertelde tijdens de aftrap dat de nieuwe samenwerking kansen biedt binnen zowel het onderwijs als onderzoek: “Qua onderwijs biedt het bedrijf studenten goede aanknopingspunten om de maatschappelijke dialoog over een toekomstbestendige veehouderij te voeren en te ervaren hoe veehouders hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast is HAS Hogeschool betrokken bij een breed scala aan projecten in de varkenshouderij onder meer via de lectoraten Healthy Farming en Precision Livestock Farming. Berkhout Varkens kan hier enerzijds aan bijdragen, maar er anderzijds ook kennis en inzichten uithalen. Zo ontstaat een win-win situatie.”