1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS Hogeschool en Museum Van Bommel Van Dam houden Inspiratiediner rondom toekomst varkenshouderij

HAS Hogeschool en Museum Van Bommel Van Dam houden Inspiratiediner rondom toekomst varkenshouderij

HAS Hogeschool in Venlo hield donderdag 13 februari samen met Museum Van Bommel Van Dam een bijzonder diner: het Inspiratiediner. Een mix van studenten, docenten en partners uit het werkveld ging tijdens het diner aan de slag met het vormgeven van toekomstbeelden van de varkenshouderij.

Aanleiding voor het diner was de afronding van het project ‘de Varkenstractor’ van kunstenaar Sjef Meijman, waar zowel het museum als de HAS bij betrokken waren. De Varkenstractor is een mobiele varkensstal met uitloopgedeelte waarin een paar varkens leven. Varkens worden ingezet voor precisie-bewroeting.

Kunst naar inwoners brengen

Van Bommel Van Dam wil als museum kunst zo dicht mogelijk naar de inwoners van de stad Venlo brengen. Samen met kunstenaars creëert het museum kunstprojecten met impact. Hierbij staan maatschappelijke uitdagingen centraal. De inwoners van de stad zijn onderdeel van het project. Studenten die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de minor wereldwijde voedseldialoog hebben aan de varkenstractor meegewerkt. Ze zijn in gesprek gegaan met consumenten, boeren en andere spelers in de sector. De varkenstractor was een prachtig middel om de sector te kunnen onderzoeken. De studenten zorgden voor input en inzichten voor de kunstenaar. Voor studenten was het weer heel verfrissend en leerzaam om mee te krijgen hoe een kunstenaar naar de wereld kijkt en hoe hij te werk gaat.

Natuurslagerij

Het eten werd verzorgd door 3 HAS-studenten van de opleiding Food Innovation. Zij werkten hiervoor samen met natuurslagerij Schreinemachers uit Venlo, eerder al eens tot ‘meest markante slager van Limburg’ benoemd. De studenten gebruikten 3 delen van het varken en bedachten er 3 gerechten mee waarbij zij bijzondere smaakkeuzes maakten: een vleesbouillon, een vleesbonbon en een vleesdonut.

Creatieve sessies

Han Swinkels, die de sector als geen ander kent, begeleidde de avond. Hij zette de aanwezigen via creatieve sessies aan tot nadenken over de toekomst van de varkenshouderij, spelvormen bedacht door Saskia van de Wiel van het museum, Ilona Spierings, docent bij HAS Hogeschool en ondersteund door HAS-lector Antien Zuidberg. “Zonder innovatie heeft geen enkele sector toekomst”, zei Han erover aan het begin van de avond. “En dus is het goed dat we samen nadenken over hoe de ideale varkenshouderij eruit zou moeten zien.” Binnen de onderwijsprogramma’s van HAS Hogeschool wordt ook door studenten in allerlei projecten gewerkt aan de toekomst van de varkenshouderij en enkele groepen presenteerden tijdens de avond hun project.

Waardevol

“Voor de HAS is het heel waardevol om dit soort sessies te organiseren”, vertelt Ilona Spierings naar afloop van de bijeenkomst. “Samen met het bedrijfsleven vraagstukken onderzoeken. Samen op zoek naar oplossingen. Extra waardevol en bijzonder was dat studenten en docenten in gesprek gingen met de verschillende spelers uit de sector. Anderzijds hebben de studenten het bedrijfsleven geïnspireerd door uitkomsten van projecten te presenteren. Een mooie manier om het bedrijfsleven te laten zien tot welke inzichten of creatieve oplossingen onze studenten komen.”

Concept ontwikkelen

Ze vervolgt: “De avond heeft voor veel deelnemers voornamelijk voor bewustwording gezorgd. Wat speelt er bij de verschillende organisaties? Hoe kijkt de consument tegen de varkenssector? Bijzonder om met zo’n gevarieerde groep deelnemers aan oplossing voor de varkenssector te werken. De creatieve werkvorm werd als heel positief ervaren. Samen letterlijk bouwen aan een ‘droomwereld’ voor de varkens, de boer en de consument. Met plezier en humor zijn er prachtige bouwwerken gemaakt. Antien Zuidberg en de studenten die binnen haar lectoraat een concept ontwikkelen waarbij waardering van varkensvlees centraal staat, gaan nu verder aan de slag met de output van de verschillende gesprekken, de ideeën en de werkvorm die we deze avond hebben toegepast.”