1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Varkenstractor wroet de grond onder je voeten en in je hoofd om

Varkenstractor wroet de grond onder je voeten en in je hoofd om

Landbouw, veehouderij en kunst komen samen in de Varkenstractor: een concept van kunstenaar en agrariër Sjef Meijman. In een mobiele stal leven 2 varkens. Zij worden ingezet voor vleesproductie én bodembewerking. De bijzondere constructie wakkert gesprekken over voedselproductie aan. Zo bewerkt de Varkenstractor niet alleen de grond onder je voeten, maar ook die in je hoofd. Na een verblijf op Kinderboerderij Hagerhof is de Varkenstractor nu neergestreken in Voedselbos Beesel. Daar zijn de varkens actief op verschillende type percelen, tot ze in februari worden geslacht.

Nieuwe scenario’s voor het landschap


In 2018 nodigt Museum van Bommel van Dam kunstenaars uit om met voorstellen te komen die een impuls geven aan ‘natuurinclusieve landbouw’: manieren om landbouw en natuur beter te laten samengaan. Sjef Meijman reageert hierop met het idee voor een Varkenstractor. Dit concept laat landbouw en veehouderij in elkaar overvloeien en geeft varkens een sleutelrol in duurzame voedselproductie. Door de betrokken partners, waaronder HAS Hogeschool, Stichting het Limburgs Landschap, Natuur en Milieufederatie Limburg en LLTB, wordt het concept omarmd.

Varkenstractor


Sjef Meijman (1978) is kunstenaar en varkenshouder, of zoals hij zelf zegt: beeldend agrariër. Zijn Varkenstractor is een mobiele varkensstal met uitloopgedeelte waarin een paar varkens leven. Varkens worden ingezet voor precisie-bewroeting. Alleen het stukje grond dat ze moeten bewerken, is bereikbaar. Pas als ze daar alle planten of oogstresten hebben gegeten, rijdt de Varkenstractor naar de volgende plek. Rondtrekkend door de regio kan de Varkenstractor op tal van plaatsen worden ingezet: in volkstuinen en naaldbossen, op akkers en in natuurgebieden. De Varkenstractor reist gedurende het jaar het voedselaanbod en de vraag naar bodembewerking achterna.

Reizende gespreksmotor


In september is de reis van de Varkenstractor gestart bij Kinderboerderij Hagerhof. Daar zijn een weiland en een stuk bosgebied door de varkens bewerkt. Studenten van HAS Hogeschool zijn er met consumenten en betrokkenen uit de sector de dialoog aangegaan over de toekomst van onze voedselproductie. Op 18 december geeft Museum van Bommel van Dam samen met slager Toine Schreinemachers met een smakelijke interventie op de Markt in Venlo een vervolg aan dit gesprek. 13 februari vindt in HAS Hogeschool Venlo een afsluitend inspiratiediner plaats. Natuurlijk mét vlees van de Varkenstractor-varkens. Aanmelden kan alvast via info@vanbommelvandam.nl