1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. HAS green academy onderdeel van onderzoek klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde steden

HAS green academy onderdeel van onderzoek klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde steden

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft groen licht gegeven voor de start van het project Groenblauwe Stad. Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland voert HAS green academy het tweejarige onderzoek uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

Waarom de Groenblauwe stad

Het vergroenen en verblauwen van steden is van essentieel belang voor het creƫren van klimaatadaptieve stedelijke gebieden. Het integreren van meer natuur (groen) en water (blauw) in en rond de stad draagt bij aan het versterken van de veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering. Maatregelen zoals groene daken, wadi's, regentuinen en waterparken spelen een cruciale rol bij het verminderen van problemen zoals wateroverlast, droogte en hittestress in stedelijke omgevingen. Tegelijkertijd dragen deze initiatieven bij aan het bevorderen van biodiversiteit, het verbeteren van de leefomgeving en het stimuleren van de gezondheid van de bewoners.

Het onderzoek ‘Groenblauwe Stad’ heeft als doel om effectieve maatregelen te identificeren en steden te voorzien van praktische richtlijnen voor het implementeren van deze groenblauwe initiatieven
Saskia Heins
Projectleider en senior onderzoeker bij het nieuwe Lectoraat Designing Regenerative and Resilient Cities aan Hogeschool Van Hall Larenstein

HAS’ers aan de slag

In het kader van dit project voert HAS green academy dit onderzoek deels uit, in samenwerking met studenten en medewerkers van de opleiding Management van de Leefomgeving en het lectoraat Innovatieve Biomonitoring. Hierbij ligt de focus op specifieke casusgebieden in de omgeving van Rotterdam en Zoetermeer. Deze samenwerking wordt gerealiseerd met de betrokkenheid van de gemeenten Rotterdam en Zoetermeer, evenals de bedrijven Idverde en Vebego Groen.

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met Judith Jobse (J.jobse@has.nl) en Paul van der Donk (P.vanderdonk@has.nl).

Klik hier voor meer informatie over dit project

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
  • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken