1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. De Hippische Monitor 2018 is uit: focus op innovatie

De Hippische Monitor 2018 is uit: focus op innovatie

De Hippische Monitor 2018 van HAS Hogeschool is uit. Het rapport is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. De focus lag dit jaar op innovatie.

Innovatieve parels

“We hebben met het HAS Nationaal Ruiteronderzoek getracht de mate van innovatie-acceptatie bij ruiters in kaart te brengen. Evenals de weg via welke zij te bereken zijn”, vertelt Monique van Hal, voorzitter van het Trendpanel Paard en docent van HAS Hogeschool. “De hippische sector heeft het beeld heel erg traditioneel en terughoudend te zijn. Maar stilstaan doet de sector echter allerminst. Met de innovatiewilskracht van de sector zit het wel goed. Er zijn heel veel mooie innovatieve parels te vinden, maar deze initiatieven zijn niet altijd even zichtbaar. Ook willen hippische ondernemers graag innoveren, maar het ontbreekt ze wel vaak aan de tijd of capaciteit.”

De wil om te veranderen is er

De wil om te veranderen is er, voldoende uitdagingen ook. Het gros van de ondernemers geeft aan te willen innoveren. Ruiters blijken zelfs, meer dan gemiddeld, open te staan voor het gebruik van nieuwe producten of diensten. Monique: “We hopen dat de trends, ontwikkelingen en inzichten gebundeld in deze Hippische Monitor bijdragen aan de kanteling van de sector om samen verder te bouwen aan een gezond en duurzaam toekomstperspectief. Want – kijk maar om je heen – de paardensport en alle facetten daaromheen moeten veranderen omdat de omstandigheden veranderen, omdat de wereld waarin we de paardensport willen beoefenen verandert en omdat de mensen die de sport beoefenen veranderen.”

De klant begrijpen en bereiken

En volgens Monique moet de sector bij dat laatste beginnen. “Succesvol veranderen start bij oprecht willen begrijpen van de fricties en behoeftes van je klanten. Denken vanuit de klant levert écht wat op. Het bereiken van de juiste doelgroep op het juiste moment is de grootste uitdaging van álle paardenondernemers.”

De volgende onderzoeken zijn opgenomen in de Hippische Monitor 2018:

•    (Inter)nationaal Ruiteronderzoek 2017/2018,  HAS Hogeschool 
•    Retail 2030, Sportfocus / INretail 
•    NVM Vastgoedrapport, Boertjes Makelaardij
•    Branchemonitor Paardenhouderij,  ABAB Accountants en Adviseurs

De Hippische Monitor 2018 inzien?

De Hippische Monitor werd officieel gepresenteerd tijdens het Ondernemerscongres op Horse Event, hét paardenpublieksevenement van Nederland dat 14-16 september in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen gehouden werd.