1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Cursus over duurzaam bodembeheer voor gebiedsontwikkeling wordt maatwerktraject (1)

Cursus over duurzaam bodembeheer voor gebiedsontwikkeling wordt maatwerktraject

Halverwege maart presenteerden cursisten uit agrarische, stedelijke en infrastructurele hoek hun integrale visie op duurzaam bodembeheer. Visies die zij vormden in de cursus Integraal bodemcoach.

Duurzaam Bodembeheer HAS

Juist omdat het traject uitgaat van een systemische, integrale aanpak van bodemvraagstukken, wordt de cursus vanaf nu als maatwerktraject aangeboden, zodat gemeentes en provincies met hun stakeholders aan de slag kunnen met de eigen casuïstiek.

Doorontwikkeling cursus vanuit gebiedsgerichte aanpak

Juist omdat er zoveel belanghebbenden zijn, vraagt de bodem om een integrale en systeemgerichte aanpak binnen het betreffende gebied. Begrip ontwikkelen voor verschillende invalshoeken, deze verbinden en vooruitbrengen, is waar het in deze cursus om draait. Het team docenten en specialisten van HAS Hogeschool heeft daarom na de vorige editie besloten de cursus verder te ontwikkelen als maatwerktraject waarbij een gezamenlijke casus wordt behandeld.

Het maatwerktraject krijgt ook een nieuwe naam: De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling. Belanghebbende gemeenten en provincies kunnen zich bij HAS Hogeschool melden om over het traject in gesprek te gaan.

Voorbeelden van casuïstiek

Het belang van die systeemgerichte aanpak laat zich prachtig illustreren vanuit de praktijk, zo blijkt uit de casussen van cursisten uit de afgelopen editie. Zoals deze: In een natuurgebied wordt ruimte gemaakt voor water. Een rivier gaat weer meanderen en zijn natuurlijke weg door het landschap vinden.  Een deel van die rivier bevat echter verontreinigd slib, dat verwijderd dient te worden.

Een bodemsaneringsbedrijf krijgt de opdracht om het slib af te voeren naar een stortlocatie. Hier wordt het slib in een afgedamd stuk zee gestort. Het gaat om meer dan 130 vrachtwagens die die 3900 ton slib afvoeren, meer dan honderd kilometer enkele reis.

“Vanuit duurzaamheidsperspectief is moeilijk voor te stellen dat er tot bovenstaande maatregelen wordt besloten. Wet- en regelgeving en de inrichting van de regionale politiek, lijken alternatieve oplossingen echter in de weg te staan,” aldus cursusleider Bram Smeijers. “Met het uiteenzetten van een integrale visie dagen we cursisten uit om zowel naar de problemen als de oplossingen sector overstijgend te kijken. Hiermee geven zij een helder beeld van de bedreigingen en mogelijkheden voor bodembescherming en kansen voor bodemherstel en wat zij daar zelf in kunnen betekenen”.

Inrichting van de lokale politiek

Deze casus illustreert precies waarom bodemvraagstukken een integrale benadering nodig hebben. “Je kunt een goede visie ontwikkelen met respect voor de natuur, maar de uitvoering is vaak kostengedreven. Daarbij heb je onder andere te maken met de inrichting van de lokale politiek, een model waarin risico’s worden gemeden omdat er sprake is van een afrekencultuur. Vooralsnog geen ideale voedingsbodem voor transities,” aldus lector Judith van de Mortel.

Die lokale politiek gaat echter een steeds grotere rol spelen, zeker nadat de Omgevingswet in werking is getreden. Bodembeheer is van invloed op alle grote vraagstukken van deze tijd: klimaatadaptatie, stikstofdepositie, biodiversiteit en beschikbaarheid van groen. Het is van groot belang dat dit op de juiste wijze wordt aangepakt.

Lees hier meer over de opzet en resultaten van het traject.

Meer weten? Incompany de bodem als basis voor gebiedsontwikkeling

Sustainable Development Goals

  • Sustainable Development Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
  • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land