1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Incompany en maatwerk
 4. Incompany de bodem als basis voor gebiedsontwikkeling

Incompany de bodem als basis voor gebiedsontwikkeling

De ruimtelijke, maatschappelijke opgaven in Nederland zijn groot: het woningtekort, de verduurzaming van de energievoorziening, de kwaliteit van de natuur en landbouw. Aan al deze uitdagingen ligt de bodem en hoe je die gebruikt aan de basis. In de maatwerkcursus De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling komen stakeholders samen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de bodem in de eigen regio. Dit traject was voorheen bekend onder de naam Integraal bodemcoach.

De bodem draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Van boer tot aannemer, van overheid tot burger, van provincies/ gemeentes tot burgers, van waterschappen tot bodemadviesbureaus, etc: allemaal hebben we belang bij goed bodembeheer. Alleen kijkt iedere stakeholder vanuit zijn eigen perspectief. Bodembeheer is dan ook een thema dat integraal moet worden aangepakt. Want alles begint in de bodem.

Begrip ontwikkelen voor verschillende invalshoeken, deze verbinden en vooruitbrengen, is waar het in dit traject om draait. Tijdens het programma bieden we vanuit een brede focus -van agrarische gronden tot stedelijke omgeving en bodems in de openbare ruimte- een gedragen kijk op het natuurlijke systeem, als basis voor de opgaven in het gebied.

In de maatwerkcursus kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Basiskennis bodem
 • Ecosysteemdiensten bodem
 • Bodemgerichte gebiedsontwikkeling
 • Stakeholdermanagement in relatie tot wetgeving
 • Data en praktijk
 • Agro en natuur
 • Visievorming en visieontwikkeling bodem

Het programma wordt met de opdrachtgever samen op maat gemaakt. Het programma kan worden afgesloten met een eindpresentatie.

RESULTATEN

De maatwerkcursus De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling biedt handvatten om met een groep stakeholders (uit o.a. landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving) toe te werken naar een systeemgerichte en integrale aanpak van duurzaam bodembeheer. Na het traject weet je:

 • De basisprocessen in de bodem op chemisch, fysiologisch en biologisch gebied te begrijpen en over te dragen op anderen.
 • Hoe een levende, gezonde bodem bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteitsherstel, CO2┬áreductie of vastlegging, waterberging.
 • Hoe ecosysteemdiensten functioneren, hoe deze door de bodem worden bevorderd en een basis vormen voor biodiversiteit.
 • Op basis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving keuzes te maken als bodemcoach.
 • Hoe een levende bodem kan bijdragen aan het businessmodel van diverse stakeholders.
 • Vanuit casu├»stiek een perspectief te ontwikkelen voor een vitale bodembenadering vanuit landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving.
 • Een visie te ontwikkelen en uit te dragen op een integrale, gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders.

BEGELEIDING

De maatwerkcursus wordt in samenspraak met HAS green academy samengesteld. De volgende docenten zijn expert op de thematiek en verzorgen de bijeenkomsten:

VOOR WIE?

Dit traject is bedoeld als basis voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin verschillende stakeholders uit het gebied de groep vormen. Dit zijn onder andere adviseurs en medewerkers bij overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, agrariers, ondernemers, verenigingen. Het programma wordt op maat aangeboden, zodat deelnemers kunnen werken aan de opgaven die spelen in desbetreffende gebied.

Deze cursus is tot stand gekomen vanuit het 3-jarig programma Onder het Maaiveld dat mede mogelijk is gemaakt door:

 • Logo Nationale Postcode Loterij