Nieuws

Wat is nieuw in de wereld van HAS green academy op het gebied van agro, food en leefomgeving?

Filters

Expertise
Expertise
 • Raad van Toezicht - Wim-Anita

  Wijziging samenstelling Raad van Toezicht HAS green academy

  pubDate
  04-10-2022

  Het komend half jaar zijn er enkele wijzigingen in de Raad van Toezicht van HAS green academy. Dhr. Hans Huijbers, de huidige voorzitter, treedt eind 2022 af. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter gekozen. Mevr. Anita Wouters neemt per 1 januari 2023 het stokje over, vice-voorzitter wordt Wim Bens.

 • Man en vrouw achter computers

  Datagedreven werken: Doorbreek de muur tussen de dataspecialist en beleidsmedewerker

  pubDate
  28-09-2022

  Data en informatie spelen een fundamentele rol in het verkrijgen van inzicht in maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Er ligt daarom steeds meer nadruk op datagedreven werken, onder andere binnen overheidsorganisaties. Maar daarvoor moeten beleidsmedewerkers en dataspecialisten elkaar wel weten te vinden én begrijpen.

 • Bamboo Brands

  HAS en Bamboo Brands starten Consumer Behaviour Lab

  pubDate
  19-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food van HAS green academy gaat samen met Bamboo Brands een Consumer Behaviour Lab opzetten. Dit lab richt zich op het ontwikkelen van betrouwbare voorspellende methoden die studenten en professionals ondersteunen in het bedenken, ontwerpen en vermarkten van gezond en duurzaam voedsel voor consumensen.

 • Nieuw bij HAS green academy: Workshop Plantaardige eiwitten

  Nieuw bij HAS green academy: Workshop Plantaardige eiwitten

  pubDate
  07-09-2022

  HAS green academy organiseert op donderdag 24 november 2022 voor de eerste keer de workshop Plantaardige eiwitten. Aanleiding hiervoor is de stijgende vraag vanuit zowel de voedingsmiddelenindustrie als de consument naar producten met plantaardige eiwitten.

 • mensen rondom datadashboard

  Cursus Datagedreven werken: Waarom je eerst de echte vraag moet kennen

  pubDate
  07-09-2022

  Op 14 december gaat de cursus Datagedreven werken bij maatschappelijke opgaven van start. Een cursus voor data- en informatiespecialisten, waarin je leert om een opdrachtgever beter te begeleiden en adviseren bij een dataproject rondom maatschappelijke thema's. Bijvoorbeeld op thema's als de energietransitie, biodiversiteit en wateroverlast.

 • HAS-studenten

  HAS Hogeschool heet vanaf nu HAS green academy

  pubDate
  06-09-2022

  HAS Hogeschool bestaat dit jaar 75 jaar. Sinds 1947 is de onderwijsinstelling van hogere agrarische school uitgegroeid tot een veelzijdige hbo-opleider waar studenten én professionals terecht kunnen voor scholing, onderzoek, expertise en advies.

 • food waste

  Landelijke ZERO Food Waste Challenge van start

  pubDate
  06-09-2022

  HAS green academy houdt samen met Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank de eerste landelijke ZERO Food Waste Challenge. De challenge start op 13 september.

 • Kennispact HO Brabant

  HAS green academy ondertekent Kennispact HO Brabant

  pubDate
  05-09-2022

  Om de toekomstige economische groei in Brabant te versterken en ervoor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om deze groei te faciliteren, slaan de provincie Noord-Brabant en de Brabantse universiteiten en hogescholen de handen ineen. Zij ondertekenden op 2 september het Kennispact HO Brabant. Collegevoorzitter Reggy van der Wielen deed dit namens HAS green academy.

 • Actuele thema’s in groen onderwijs

  pubDate
  22-08-2022

  Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen vanaf september korte opleidingen volgen rond precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof.

 • Beeld Leefomgeving

  In 3 stappen naar een praktische vertaling van de Omgevingswet

  pubDate
  11-07-2022

  Vanaf 2023 gaat de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet zorgt voor een nieuwe aanpak, waarbij de leefomgeving centraal staat. Docenten Caroline de Feijter en Paul van der Donk van HAS green academy delen 3 stappen voor het maken van praktische, meetbare en uitvoerbare maatregelen.

 • College Boer HAS Minister Henk Staghouwer

  College Boer: minister Staghouwer over ‘boerenperspectief’ en stikstofplannen

  pubDate
  07-07-2022

  Minister Staghouwer van het ministerie van LNV was op 7 juli te gast bij HAS Hogeschool. De minister ging tijdens College Boer in gesprek met studenten over het ‘boerenperspectief’. Daarbij kwamen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet uiteraard ook aan bod. Aansluitend beantwoordde gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van de Provincie Noord-Brabant vragen over de gebiedsgerichte aanpak.

 • Kwaliteitsmanager Leergang Quality and Business in Improvement in Food HAS QBIF

  Laat je inspireren door collega-kwaliteitsmanagers

  pubDate
  05-07-2022

  Ben jij benieuwd hoe collega-kwaliteitsmanagers omgaan met vraagstukken? En wil jij leren hoe kwaliteitsvraagstukken worden aangepakt binnen verwante sectoren? In de leergang Leergang Quality and Business Improvement (QBIF) ga je kwaliteitsprocessen nog efficiënter en beter inrichten door niet alleen te leren van docenten maar ook van andere kwaliteitsmanagers.

 • Geo Experience Dag 2022 HAS

  Geo Experience Dag 2022: leren, inspireren en ontmoeten!

  pubDate
  04-07-2022

  Op 23 juni 2022 vond de Geo Experience Dag bij HAS Hogeschool plaats. Een geslaagde dag waarbij bedrijven, overheden en studenten direct met elkaar in contact konden komen en kennis uit konden wisselen over de nieuwste ontwikkelingen binnen het geo-werkveld.

 • HAS onderzoek impact dierondersteunde interventies op honden

  HAS betrokken bij onderzoek impact dierondersteunde interventies op honden

  pubDate
  21-06-2022

  Het aantal honden dat ingezet wordt tijdens therapie of coaching sessies van mensen is de laatste 3 jaar verdubbeld. Uit onderzoek blijkt dat deze sessies vaak positieve gevolgen hebben voor de mens, echter over de impact op de hond is nog weinig bekend. HAS Hogeschool gaat dit samen met Aeres Hogeschool Dronten, Universiteit Utrecht en een aantal organisaties werkzaam in het veld van de Animal Assisted Interventions onderzoeken.

 • HAS EXPO 2022

  BEZOEK NU DE HAS EXPO 2022

  pubDate
  16-06-2022

  Op donderdag 16 juni, staat traditiegetrouw de HAS Expo op de agenda. Na een succesvolle editie in 2021 waarbij de posters meer dan 7.000 keer zijn bekeken en 750 keer grondig zijn gelezen kiezen we er ook dit jaar weer voor het digitaal te organiseren.

 • Cursus Levensmiddelenmicrobiologie HAS

  Micro-organismen ontrafeld

  pubDate
  09-06-2022

  In de cursus Levensmiddelenmicrobiologie leer je de basis van micro-organismen. Je leert waarom producten kwetsbaar zijn voor bepaalde micro-organismen, hoe je microbiologische kwaliteitscontroles uitvoert en hoe je het kiemgetal kunt vaststellen.

 • HAS rundvlees CO2 reductie

  HAS-studenten ontwikkelen model voor CO2-reductie rundvlees binnen Hutten catering

  pubDate
  25-05-2022

  Hutten catering heeft een enorme ambitie op het gebied van duurzaamheid: in 2024 klimaatneutraal en in 2030 klimaatpositief zijn. Met een breed portfolio aan producten voor zowel bedrijfscatering, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen als voor de horeca, retail en petrol is dat een flinke kluif. Daar kunnen zij dan ook alle hulp bij gebruiken. Daarom dienden zij een ‘challenge’ in voor vierdejaars HAS-studenten van de minor Challenge Sustainability.

 • Packaging Projectmanager cursus HAS

  Cursus Packaging Projectmanager aan HAS weer van start

  pubDate
  23-05-2022

  Adviesbureau GetPact en HAS Hogeschool ontwikkelden een paar jaar geleden samen de cursus Packaging Manager. Beide partijen zagen dat projectmanagers die het ontwikkeltraject van foodverpakkingen goed kunnen begeleiden, dun gezaaid waren, terwijl die trajecten vaak complex en kostbaar zijn. De cursus bestaat uit tien dagdelen en gaat op 8 september weer van start op de HAS Hogeschool in Den Bosch.