1. Home
 2. Onderzoek
 3. Projecten
 4. Natuurinclusieve landbouw (1)

Natuurinclusieve landbouw

Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is er volop onderzoek gedaan naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

koe in weiland

De afgelopen jaren his al veel onderzoek gedaan naar natuurinclusieve landbouw. Zo hebben we een rekentool, met handige handleiding, ontwikkeld voor de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Daarnaast hebben we in verschillende gebieden onderzoek gedaan naar hoe verschillende partijen in een gebied gezamenlijk stappen kunnen zetten naar natuurinclusieve landbouw. Het verdienmodel voor boeren staat hierbij centraal, een boer moet een goede boterham met natuur kunnen verdienen. 

Over het project

In dit afstudeerproject in opdracht van de Provincie Brabant is helder geworden dat Gemotiveerdheid van de ondernemer, de beschikbaarheid van Grond en Geld kritische succesfactoren zijn voor een succesvol Natuurinclusief melkveebedrijf. Aan de hand van de rekentool kan iedere ondernemer zijn eigen situatie volledig financieel in beeld brengen, en daarmee de eigen kritische succesfactoren in beeld krijgen. Tal van natuurinclusieve maatregelen blijken met weinig moeite en kosten uitvoerbaar te zijn: naast het volledig omvormen van een bedrijf zijn er daarmee ook voldoende mogelijkheden voor het zetten van kleine stappen naar natuurinclusieve landbouw.

Downloads:

Kritische Succesfactoren Natuurinclusieve Landbouw

Rekentool Natuurinclusieve landbouw

Handleiding rekentool

Gebiedsgerichte kansen

Natuurinclusieve landbouw gaat over de perceelgrenzen van een individueel bedrijf heen en daarnaast liggen er kansen voor natuurinclusieve landbouw in samenwerking. In dit onderzoek is in twee gebieden (Het Land van Heusden & Altena en De Hilver) onderzocht wat de belangrijkste kansen en knelpunten zijn in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Hierbij is gekeken naar economische, ecologische, sociale en institutionele aspecten en op zowel bedrijfsniveau als gebiedsniveau.

Download:

Gebiedsgerichte Kansen En Knelpunten Natuurinclusieve Landbouw

Partner van het project

 • Logo Logo Provincie Noord-Brabant Noord-Brabant

Vanuit dit project is de volgende cursus ontwikkeld

 • mensen op heide

  Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  4 maanden

  Ben jij boer of tuinder in Brabant en speel je met het idee voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt?