1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Varkensgeluid, stress en gezondheid

Varkensgeluid, stress en gezondheid

In samenwerking met NoldusIT, Connecting Agri&Food en Fontys Venlo heeft het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek gedaan naar varkensgeluid in de stal en gedrag en gezondheid van varkens.

varken

Met verschillende microfoons is geluid van de varkens opgenomen en gerelateerd aan gedragingen van de dieren. Doel was om vanuit geluidspatronen of specifieke geluiden, stress, ziekte of afwijkend gedrag op te sporen. Pilot-tests zijn gedaan bij Jan Vogels en vervolgonderzoek vond plaats bij Twan Dirks. Het was echter heel lastig om met alleen geluid, en zonder beeld, iets te zeggen over de dieren. Ook hadden we veel last van achtergrond- en omgevingsgeluid in de stal. Veel varkens maken veel geluid!

In vervolgonderzoek hebben we bekeken hoe een geluidscamera kan worden toegepast in de varkensstal. Een geluidscamera is een combinatie van een camera met een heleboel kleine microfoontjes, die op een camerabeeld de locatie van de geluiden weergeeft: zo zien we waar het geluid vandaan komt. We hebben onderzoek gedaan bij gespeende biggen en bij zeugen, en zagen al snel dat de geluidscamera veel nauwkeuriger is dan wij. De camera kan geluiden oppikken zoals het spelen van de zeug met de juten zak, en het rondscharrelen van de pasgeboren biggen achter de zeug, geluiden die wij niet horen door het achtergrondgeluid. Zo hebben we gevonden dat we met de camera kunnen ‘horen’ wanneer de zeug begint met werpen, en wanneer de biggen geboren worden. Dit onderzoek doen we samen met Noldus Information Technology en met Sorama, de producent van de geluidscamera.