1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Gezondheid en klimaat van varkens

Gezondheid en klimaat van varkens

Het lectoraat Precision Livestock Farming doet onderzoek naar het klimaat en de gezondheid van vleesvarkens. De focus ligt op het verzamelen van data, de inzet van nieuwe technieken en best practices.

varken

Eén van de projecten is een samenwerking met Wageningen Livestock Research, PPS ‘Beter klimaat in varkensstallen’, waarbij het lectoraat kijkt naar nieuwe technieken en best practices van het regelen van het klimaat in varkensstallen. Daarnaast werken de onderzoekende partijen samen met Connecting Agri & Food, dit bedrijf verzamelt klimaatgegevens en andere sensordata op varkensbedrijven. In projecten binnen de minor Smart Farming hebben studenten gegevens over waterverbruik en klimaat in de stal geanalyseerd.

Neem contact op