1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. VOLTOOID - Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

VOLTOOID - Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen met lector Ir. Jasper den Besten richtte zich op de toepassing van innovaties in de hightech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Het lectoraat werkte nauw samen met de praktijk aan ontwikkelingstrajecten en bij de validering van systemen. Het lectoraat is afgerond per 1 januari 2022.

HAS klimaatkamer

Over het lectoraat

Doel

De uitdagingen zitten vooral in de toepassing van ontwikkelingen in de praktijk. Binnen het lectoraat werkten we daarom voortdurend samen met de praktijk aan het begin van het ontwikkelingstraject en bij de validering van systemen. De stip op de horizon is een high-tech teeltsysteem dat CO2-neutraal is, waarbij veel beslissingen autonoom genomen worden en arbeid geminimaliseerd is. De HAS werkte aan deze uitdagingen vanuit kassen en klimaatcellen in Den Bosch en vanuit BrightBox-Venlo, een samenwerking van Botany-Has-Signify.

Het lectoraat deelde haar kennis met studenten van de HAS via gastlessen en via inbouw van kennis in reguliere onderwijsmodulen. De lector en team verzorgden gastlessen op andere instellingen, workshops en trainingen binnen bedrijven en presentaties op seminars. Via onderzoek op de HAS voor en met bedrijven werd zowel kennis gedeeld als nieuwe kennis gegenereerd. Veelal studeren studenten op dit soort onderwerpen af. Het lectoraat werkte nauw samen met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de expertise te versterken.

Onderzoeksagenda

Het lectoraat bestond uit de volgende onderzoekslijnen:

 1. Vertical farming ontwikkelt zich tot een serieuze sector vooral en de US en Azie, Er komen steeds meer vragen over klimaat, licht en rassen.
 2. Sensoren, vision, data, machine-learning en automatisering/robottisering zijn ontwikkelingen die vaak van buiten de sector op ons af komen. In zowel kas als vertical farm zijn deze onderwerpen actueel.
 3. Teeltsystemen veranderen door nieuwe manieren van licht regelen, introductie van duurzamer materialen, mogelijkheden voor robotisering, nieuwe benadering van planten telen via plantbalansen.
Publicaties

Enkele publicaties van het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen:

Projecten

Enkele topprojecten waar het lectoraat aan heeft gewerkt:

 1. Scout: Zoektocht naar en ontwikkeling van sensoren die bij en aan planten kunnen meten. Contactpersoon: Judith van de Mortel.
 2. Next Garden – projecten in het tuinbouwgebied Bergerden. Verschillende projecten om innovaties in het gebied te stimuleren. Afgeronde projecten op het gebied van LED-belichting in kuipplanten en freesia.
 3. Project Next Garden Ingredient Farm voor de introductie van nieuwe gewassen als zwarte peper en kurkuma. Contactpersoon: Erik Janssen.
 4. GROW!-project op gebied van sensorontwikkeling met data in de cloud voor meten rondom de plant (licht, CO2, temperatuur, luchtvochtigheid bovengronds en EC, pH, Ca en K ondergronds) in combinatie met het maken van modellen voor productie en ziekte/plaagontwikkeling. Contactpersoon: Janneke Grit.
 5. Het Nieuwe Telen: Gas erop! Gezamenlijk groen mbo-hbo-wo project om het nieuwe telen vanuit daarop beter ingericht onderwijs naar de praktijk te ondersteunen. Contactpersoon: Jasper den Besten

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Neem contact op

Meer leren over dit onderwerp?