1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. VOLTOOID - Lectoraat Duurzaam produceren in de agrifoodsector

VOLTOOID - Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector

Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector met lector Drs. Elies Lemkes-Straver legde primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.

Het lectoraat richtte zich specifiek op 3 thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormden hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.

Over het lectoraat

Doel

Bedrijven zijn op zoek naar verdere optimalisering van processen (reductie gebruik hulpstoffen, energie en water), verbetering van de kwaliteit (verlenging houdbaarheid), het tegengaan van voedselverspilling en kostenreductie.  Daarbij is het, door de steeds verder gaande globalisering, voor bedrijven in de agrofoodsector essentieel samen te werken in de keten en kringlopen te sluiten, zowel op bedrijfsniveau als ook in de keten om zo hun productie voor de verdere toekomst veilig te stellen. Het lectoraat wilde hieraan actief bijdragen en hield daarbij rekening met mondiale trends zoals de biobased en circular economy, de opkomst van nieuwe grondstoffen voor de agrofoodsector en gezonde voeding.

Onderzoeksagenda

Het lectoraat richtte zich specifiek op 3 thema’s:

 • Voedselverspilling tegengaan:
  het lectoraat richtte zich op korte voedselketens van groente, fruit, vlees en zuivel.
 • Verduurzaming van voedselprocessen:
  Reduceren van de milieudruk van bestaande productieprocessen in voedselproductieprocessen, door integrale procesverbetering en –optimalisatie met een focus op productkwaliteit, verduurzaming en het reduceren van energie, waterverbruik en hulpstoffen.
 • Sluiten van kringlopen:
  Reduceren van het gebruik van hulpstoffen in de agrofoodsector evenals een efficiëntieverbetering doorvoeren, beide zullen de (wereldwijde) voedselvoorziening op termijn moeten veiligstellen.
Publicaties en voordrachten

Op dinsdag 26 november 2019 hield Elies Lemkes-Straver - toenmalig lector Duurzaam produceren in de agrifoodsector - onder grote belangstelling haar inaugurele rede bij HAS. "Je moet kunnen vaststellen waar je begint met duurzaamheid. En hoe je de ontwikkeling naar je duurzaamheidsdoelen inzichtelijk maakt. Hoe je jezelf en elkaar in de keten de maat neemt."

 

Lees de inaugurele rede hier terug.

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Neem contact op

Meer leren over dit onderwerp?