Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Stageopdrachten en het coronavirus

De situatie met het coronavirus houdt ons allemaal flink bezig. Met de plotse en snelle uitbraak van COVID-19 zagen veel organisaties zich genoodzaakt ingrijpende en verregaande maatregelen te treffen. Dat geldt voor ons als HAS net als voor de meeste organisaties waarmee wij samenwerken, onder andere op het gebied van stages en praktijkopdrachten. Mogelijk dat de huidige context vragen of zorgen bij jou oproept over de inzet van studenten van de HAS. Om die reden informeren we je over hoe we als HAS Hogeschool hiermee omgaan.

Gezondheid voorop

In al ons handelen geldt: de gezondheid van onze studenten, cursisten, medewerkers en relaties staat voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en laten we ons leiden door de richtlijnen en adviezen van het RIVM, de GGD, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onderwijs op afstand

Op verzoek van het kabinet heeft HAS Hogeschool medio maart de omschakeling gemaakt naar onderwijs en werken op afstand. Dinsdag 21 april heeft premier Rutte bekendgemaakt dat de huidige coronamaatregelen voor het hbo worden verlengd. Dit betekent dat de HAS in ieder geval tot aan de zomervakantie blijft doorgaan op de ingeslagen weg. Mocht het Kabinet voor die tijd de mogelijkheid bieden om weer onderwijsactiviteiten op de HAS-locaties te laten plaatsvinden, dan gebruiken we die ruimte voor het uitvoeren van practica en labonderzoek.  Deze prioritering hangt samen met het streven naar zo min mogelijk studievertraging voor onze studenten.

In voorbereiding op het studiejaar 2020-2021 werken we aan het scenario van de anderhalve meter samenleving. Mochten we toestemming krijgen om de activiteiten op de HAS-locaties (gedeeltelijk) te hervatten, dan zijn we voorbereid om dit op veilige en verantwoorde wijze te doen.  

Stages

Het toepassen van kennis in de toekomstige beroepspraktijk is een krachtig onderdeel van onze opleidingen. Ook in deze bijzondere tijd houden we hier graag zoveel als mogelijk aan vast. Wij vragen onze studenten de richtlijnen van de stagebiedende organisaties te volgen. Uiteraard gaan we er vanuit dat deze organisaties, net als HAS Hogeschool, de richtlijnen van de overheid volgen. Dat kan ook betekenen dat studenten hun stageopdracht op afstand en/of andere wijze moeten uitvoeren. Studenten zijn gevraagd dit goed af te stemmen met de begeleiders van zowel de stageorganisatie als de HAS.

Afstemming is ook noodzakelijk als je vanwege sluiting of onmogelijkheid van reizen onze studenten niet kan ontvangen en daardoor de stageopdracht niet (volledig) kan worden uitgevoerd. Een situatie die voor beide partijen ongewild, maar soms ook onvermijdelijk is. Iedere situatie is uniek, en vraagt om eigen oplossingen.  In zijn algemeenheid willen we nadrukkelijk studievertraging van onze studenten voorkomen. Mocht een stage om wat voor reden dan ook moeten worden afgebroken of kan de opdracht niet goed worden ingevuld, dan zullen wij een alternatieve opdracht voor de student formuleren, zodat hij of zij toch aan zijn studieverplichtingen kan voldoen. Waar mogelijk zullen we daarin ook jouw belangen meewegen en verwerken.

Veld- en labonderzoek

Uitvoering van veld- en labonderzoek past in de meeste gevallen binnen de richtlijnen die de HAS heeft gekregen vanuit het ministerie van OCW. Bij de uitvoering ervan dienen in alle gevallen de richtlijnen van het RIVM te worden gerespecteerd (met name die ten aanzien van de minimale afstand en het maximaal aantal personen in een ruimte).

Heb je vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de stagecoördinator of docent.