Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting HAS Opleidingen en de statuten van de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. 

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn steeds herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar. In de statuten van Stichting HAS Opleidingen en de statuten van de Stichting HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen is vastgelegd hoe de benoeming geschiedt.
 

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van HAS Hogeschool kent 7 leden:
  • J.A.M. (Hans) Huijbers, voorzitter

  • Ing. A.M. (Anton) van Doornmalen, vice-voorzitter

  • Mevrouw A. A.M. (Agnes) Gunnewijk – Veer, lid

  • Mevrouw drs. Ir. A.N. (Anita) Wouters, lid

  • Mevrouw dr. E.M.M. (Ellen) de Brabander - Van den Berg, lid

  • De heer prof. Dr. E.M. (Emmo) Meijer, lid

  • De heer L.A.L. (Léon) Faassen, lid

De Raad van Toezicht heeft het rooster van aftreden vastgesteld op 18 juni 2015. Deze kunt u bekijken in het menu 'Downloads', evenals het overzicht van de nevenfuncties per lid.