Over Boerenbunder.nl - GeoTrends 2017

Anne Bruinsma is co-founder van FarmHack.NL, een platform dat zich richt op open innovatie en het mobiliseren van een data en technologie community in de agrifood. Zij heeft een eigen consultancy, Hackwerk Advies, wat zich richt op user research. Op die manier is zij betrokken bij het project Boer&Bunder, een open data web applicatie. Anne studeerde dierwetenschappen aan de Wageningen UR. In dienst van het Ministerie van Economische zaken werkt zij sinds 2005 aan open innovatie binnen de agrifood. Ze is een van de oprichters van Agri meets Design, een programma waarbij crossovers worden gecreƫerd tussen de creatieve industrie en de landbouw.