Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cancelled: What about Soil - ‘Gezonde bodem, gezonde planten, gezonde mensen?’

  1. HAS Organisatie
  2. Actualiteit
  3. Agenda
  4. What about Soil - College 15

LET OP: In verband met het coronavirus worden op verzoek van het kabinet alle evenementen bij HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Venlo geannuleerd. Mocht jij je al hebben aangemeld, dan ontvang je nog een persoonlijk bericht. 

In de collegereeks ‘What About Soil?’ van HAS Hogeschool delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. In het 3e college van dit studiejaar staat ‘Gezonde bodem, gezonde planten, gezonde mensen?’ centraal.

Er is steeds meer aandacht voor duurzame landbouw in het algemeen en voor bodem- en voedselkwaliteit in het bijzonder. Dit is terug te zien in de beleidsvisie Landbouw, Natuur en Voedsel waarin wordt gepleit voor kringlooplandbouw. Bij 64% van de Nederlandse consumenten staat het effect van voedsel op de gezondheid in de top 3 van belangrijkste waarden om een aankoop op te baseren. Er wordt vaak aangenomen dat een gezonde bodem ook leidt tot gewassen die gezond zijn voor de mens.

Dat een gezondere bodem in een gezonder gewas resulteert is bij de meeste van ons bekend maar leidt dit dan ook tot een gezonder product voor ons als consument? Dat is echter nog niet vastgesteld en daarom willen we hier in What About Soil 15 aandacht aan geven.

Programma

17.00 uur                            Inloop met (gratis) lichte maaltijd

18.00 uur                            Herman Peppelenbos, ‘’De voedingswaarde van groente en fruit:

een ontdekkingsreis”

19.00 uur                            Pauze

19.15 uur                            Jeroen Oosterwegel, ‘’Antibiotica en resistentie in de bodem.”

20.15 uur                            Gelegenheid tot napraten

21.00 uur                            Afsluiting

Details programma
Sprekers


Over Herman Peppelenbos

Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 als lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University. Herman is in 1996 gepromoveerd op het modelleren van respiratie om de bewaring en het verpakken van groente en fruit te verbeteren. Hij werkte 26 jaar bij Wageningen UR als onderzoeker, manager en programmaleider. Zijn lectoraat ‘Groene Gezondheid’ richt zich op het vergroten van de bijdrage van de tuinbouwsector aan het terugdringen van de zorgkosten. Het gaat om daarbij zowel om meer grip op de voedingswaarde van tuinbouwgewassen als het stimuleren van de consumptie van groente en fruit, zowel vers als bewerkt. Door bij te dragen aan gezonde eetpatronen wil dit lectoraat zorgen voor impact op onze gezondheid en vitaliteit.

Over Jeroen Oosterwegel

Jeroen Oosterwegel werkt als senior adviseur bij Geofoxx. In de jaren ’80 studeerde hij fysische geografie  aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sindsdien heeft hij veel trajecten en projecten begeleid op het gebied van bodembelasting en –kwaliteit. Tegenwoordig ondersteunt hij bedrijven en overheden aangaande de rol en bijdrage van de bodem bij maatschappelijke ontwikkelingen (circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie). Daarbij werkt hij  samen met universiteiten, kennisinstituten, collega's en vooral klanten. Op dit moment spelen o.a. de volgende onderwerpen: antibiotica, resistent bacteriologisch materiaal en ziekteverwekkers in de bodem; Erosie van asbestdaken in relatie met de volksgezondheid; Geothermisch hergebruik van aanwezige infrastructuur uit de olie- en gaswinning.