Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Project Gezonde product samenstelling

Raamwerk Herformuleren en E-nummers

Bij herformuleren van voedingsmiddelen zijn verschillende perspectieven van belang: Voeding & gezondheid, Technologie, Consument en Wetgeving. Dit raamwerk herformuleren is  getoetst en geëvalueerd bij het voedingsmiddelenbedrijfsleven. Naast deze 4 aspecten, blijken de supermarkt, prijs en de druk om E nummers te verminderen (Clean label) ook van belang.

Looptijd: 2013-2019

Meer lezen:

Food data

Gezonde voedselkeuzes maken is niet altijd gemakkelijk. Om consumenten hierbij te helpen, is het wettelijk verplicht om voedingswaarden en ingrediëntenlijsten op verpakkingen van voedingsmiddelen en in de supermarktwebshop te vermelden.

Steeds meer van dit soort informatie (food data) komt digitaal beschikbaar, ook voor consumenten. Met apps kunnen consumenten barcodes scannen en zien hoe gezond en ook duurzaam voedingsmiddelen zijn. Deze ontwikkeling biedt ook nieuwe kansen voor producenten om beter op de consumentenvraag in te spelen. Doordat steeds meer food data digitaal beschikbaar komen, kan steeds beter gemeten worden hoe gezond ons voedingsmiddelenaanbod is.

Suikergehaltes in kinderkoekjes verzameld via foto’s van etiketten in de supermarkt (2014) en met de Kiesikgezond? App van het Voedingscentrum (2018) Gepresenteerd op het City Food Film Festival; Den Bosch, 9 mei 2018.

Voorwaarde hiervoor is dat die informatie moet kloppen. Hier liggen nog uitdagingen: Food data zijn nog incompleet, onjuist, verouderd of nog helemaal niet digitaal beschikbaar. Ook worden data nog handmatig in diverse databases overgetypt. De oorzaken voor deze suboptimale informatie-uitwisseling liggen in een gebrek aan prioriteit bij producenten, te weinig samenwerking in de keten en meer algemeen in een gebrek aan datavaardigheden. Dit remt een gezonder productaanbod.

Daarom staat de volgende vraag centraal: Hoe kan de kwaliteit van food data verbeterd worden zodat deze optimaal kunnen bijdragen aan beter en een gezonder voedingsmiddelenaanbod?

Om deze vraag te beantwoorden werken we samen met vertegenwoordigers uit de foodsector, partners gespecialiseerd in food data en partners die zich richten op consumenten. Met IT partners wordt een tool ontwikkeld waarmee etiketinformatie van verpakkingen van voedingsmiddelen gedigitaliseerd wordt. Food data worden verzameld, o.a. met deze tool, om de gezondheid van het voedingsmiddelaanbod te bestuderen en hiermee datavaardigheden ontwikkelen bij docenten en studenten. Daarnaast wordt bij bedrijven in de foodsector onderzocht welke datavaardigheden er nodig zijn om de kwaliteit van food data te verbeteren en op een efficiënte manier toegankelijk te maken en wat dit betekent voor de samenwerking in de keten.


Looptijd: vanaf 2014

Meer lezen:

Gereedschapskist: gezonde productontwikkeling

Nieuw onderzoek geeft aanknopingspunten voor het ontwikkelen van voedingsmiddelen ter bevordering van gezondheid & vitaliteit bij specifieke doelgroepen. Hiermee kan het levensmiddelenbedrijfsleven naast kosten ook smaak en gezondheid meenemen als parameters in productinnovaties. Het gereedschap in deze gereedschapskist zou gebruikt kunnen worden voor:

  • Een optimale samenstelling (1)
  • Een optimale smaak (2)
  • Optimale verzadiging (3)
  • Geschiktheid voor persoonlijke gezondheidskenmerken (personalized nutrition) (4)

In een eerste verkenning is aan het levensmiddelenbedrijfsleven gevraagd hoe ze tegen zo’n gereedschapskist aan kijken. (ref BO 2019)

1) Wilson et al. Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland: Advies van de Commissie Criteria Productverbetering, RIVM 2018.
2)   Pey Sze Teo. When ‘Stampot’meets ‘Nasi lemak’- Dietary patterns in The Netherlands and Malaysia. WUR april 2018 & Astrid van Langeveld. Matters of taste – Dietary taste patterns in The Netherlands. WUR augustus 2018.
3) Janet de Boer. Slow down! Exploring opportunities for reducing eating rate. WUR april 2018.
4) https://www.tifn.nl/news/new-tifn-project-will-generate-valuable-clues-for-maintaining-personalised-health/

Looptijd vanaf 2019