Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Q&A Corona virus Cursisten HAS Bedrijfsopleidingen

  1. HAS Hogeschool en Corona
  2. Q&A Cursisten HAS Bedrijfsopleidingen

Laatste update: 14 september 2020.

Dit studiejaar (2020/2021) biedt HAS Hogeschool een mix van fysiek en online onderwijs. Dat betekent dat we binnen de kaders en mogelijkheden zoals gesteld door Kabinet/RIVM, een herstartplan volgen voor de activiteiten op onze HAS-vestigingen. Veiligheid en gezondheid staat voorop!

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over je cursus of training bij HAS Kennistransfer & Bedrijfsopleidingen in relatie tot het corona virus. Wij volgen in alle gevallen de adviezen van het RIVM en GGD. De Q&A worden regelmatig geüpdatet.

Algemene informatie

1. Wat zijn de regels omtrent het bezoeken van de cursuslocatie (op HAS Hogeschool of extern)?

Volg jij een cursus op 1 van de locaties van HAS Hogeschool (Onderwijsboulevard/Hooge Donken – Den Bosch danwel Spoorstraat - Venlo) dan word je verzocht je te houden aan de regels uit het protocol 'Verantwoord werken en studeren op de HAS'
Hiermee scheppen we ruimte voor een veilig samenzijn op de HAS voor studenten, cursisten en medewerkers. Je ontvangt dit protocol ook per mail.

Volg jij een cursus op een externe locatie (alle locaties buiten de gebouwen van HAS Hogeschool) dan word je verzocht je te houden aan alle geldende regels/protocollen inzake Corona op je cursuslocatie.

Verder geldt in het belang van je eigen veiligheid en die van je medecursisten:

  • Houd je aan de regels die de overheid stelt rondom persoonlijke hygiëne (zoals hoesten in de elleboog).
  • Blijf thuis bij COVID-19 gerelateerde klachten, die je conform de RIVM-richtlijnen verplichten om je te laten testen. Ben je getest dan verzoeken we je vriendelijk pas weer naar de cursuslocatie te komen bij een negatieve testuitslag óf wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij COVID-19 én wanneer het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

2. Wat zijn de openingstijden van het HAS-gebouw?

In studiejaar 2020-2021 zijn de openingstijden van het HAS gebouw:

  • Ma, wo, vrij van 09.00 – 20.30 uur
  • Di en do van 09.00 – 22.00 uur

Cursussen en trainingen

3. Gaan de cursussen en trainingen door?

Dit studiejaar (20/21) streven we ernaar om –binnen de mogelijkheden en richtlijnen van het kabinet/RIVM- weer zoveel mogelijk bedrijfsopleidingen aan te bieden op locatie. Er wordt op dit moment gekeken naar ruimtes voor groepen van maximaal 25 cursisten, conform de richtlijnen van het RIVM.

4. Wanneer worden verplaatste cursusdagen ingepland?

Zodra de planning voor het nieuwe cursusjaar (2020-2021) gereed is, worden de data gepubliceerd op deze website en worden cursisten van uitgestelde opleidingen persoonlijk op de hoogte gesteld.

Volgens de algemene (cursus)voorwaarden heeft HAS Hogeschool Bedrijfsopleidingen het recht om de data van cursusactiviteiten te wijzigen in uitzonderlijke gevallen.

5. Wat gebeurt er als ik (een deel van) een cursus of training niet bij kan wonen?

Wanneer als gevolg van de corona-situatie lessen gemist worden, dan maken we in samenspraak met de betreffende cursist(en) afspraken om de gemiste lesstof of activiteit in te halen. De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie.

6. Kan ik of mijn werkgever het cursusgeld (of een deel daarvan) terugkrijgen als ik cursusactiviteiten niet kan bijwonen?

Vooralsnog is restitutie van cursusgeld niet aan de orde. Cursusactiviteiten worden verplaatst of we maken afspraken om gemiste activiteiten in te halen. Bij ernstige ziekte of een persoonlijke calamiteit kan een cursist of zijn werkgever een verzoek indienen om restitutie te krijgen voor het gemiste deel van de cursus of training. Indien een nieuwe cursus of training verplaatst is en de nieuwe data niet passend zijn, kan een cursist deze annuleren. Conform de annuleringsvoorwaarden kan de cursist bij een annulering tot vier weken voor de nieuwe aanvangsdatum 90% van het cursusgeld terug krijgen.

7. In welke vorm worden toetsen afgenomen?

Dit wordt per cursus bepaald. De cursusleider zal de betreffende cursisten hierover informeren. Bij uitzonderingen wordt een cursist persoonlijk geïnformeerd.

8. Kan ik contact opnemen met de docent, zodat ik thuis verder kan studeren voor mijn cursus?

Ja, hiervoor kan een cursist per mail of telefonisch contact opnemen met de projectmanager van de betreffende cursus. Vervolgens wordt hij/zij geïnformeerd op welke wijze contact opgenomen.