Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Q&A Coronavirus cursisten HAS Bedrijfsopleidingen

Corona virus
  1. HAS Hogeschool en Corona
  2. Q&A Coronavirus cursisten HAS Bedrijfsopleidingen

Laatste update: 16 november 2021

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over je cursus of training bij HAS Hogeschool voor Professionals in relatie tot het corona virus. Wij volgen in alle gevallen de adviezen van het RIVM en GGD. De Q&A worden regelmatig geüpdatet.

Algemene informatie

1. Wat zijn de regels omtrent het bezoeken van de cursuslocatie (op HAS Hogeschool of extern)?

We wijzen je graag op de volgende maatregelen bij bezoek aan HAS Hogeschool:

  • Bij binnenkomst dient elke (externe) cursist een Corona Toegangs Bewijs (CTB) te overleggen. Dit doen we om extra veiligheid in te bouwen.
  • Een mondkapje is verplicht bij verplaatsingen binnen het gebouw
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • We nemen de algemeen geldende hygiëne-maatregelen in acht, denk aan niezen/hoesten in je ellenboog, handen wassen, beschikbaarheid van hygiënezuilen en de dagelijkse schoonmaak van lokalen, werkplekken, algemene ruimten en toiletten met nalooprondes voor reiniging contactoppervlak
  • Het zelftesten blijft cruciaal. Wij adviseren je minimaal tweemaal per week een preventieve zelftest te doen, juist als je geen klachten hebt en ook als je volledig gevaccineerd bent. Dit helpt bij het (eerder) signaleren van een besmetting, waardoor voorkomen wordt dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid.

2. Wat zijn de openingstijden van het HAS-gebouw?

In studiejaar 2021-2022 zijn de openingstijden van het HAS-gebouw:

  • ma en wo: 08:30 tot 18:00 uur
  • di en do: 08:30 tot 22:00 uur
  • vr: 08:30 tot 17:30 uur

Cursussen en trainingen

3. Gaan de cursussen en trainingen door?

Bedrijfsopleidingen, cursussen en workshops die bij HAS Hogeschool worden gegeven in een mix van fysiek en online onderwijs. Voor bedrijfsopleidingen, cursussen en workshops die bij de opdrachtgever zelf worden gegeven, volgen we de maatregelen zoals die gelden bij de opdrachtgever of op de externe cursuslocatie.

4. Wat gebeurt er als ik (een deel van) een cursus of training niet bij kan wonen?

Wanneer als gevolg van de coronasituatie lessen gemist worden, dan maken we in samenspraak met de betreffende cursist(en) afspraken om de gemiste lesstof of activiteit in te halen. De vorm waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de situatie.

5. Kan ik of mijn werkgever het cursusgeld (of een deel daarvan) terugkrijgen als ik cursusactiviteiten niet kan bijwonen?

Vooralsnog is restitutie van cursusgeld niet aan de orde. Cursusactiviteiten worden fysiek en online aangeboden of we maken afspraken om gemiste activiteiten in te halen. Bij ernstige ziekte of een persoonlijke calamiteit kan een cursist of zijn werkgever een verzoek indienen om restitutie te krijgen voor het gemiste deel van de cursus of training. Indien een cursus of training verplaatst is en de nieuwe cursusdata niet passend zijn, kan een cursist deze annuleren. Conform de annuleringsvoorwaarden kan de cursist bij een annulering tot vier weken voor de nieuwe aanvangsdatum 90% van het cursusgeld terug krijgen.

6. In welke vorm worden toetsen afgenomen?

Dit wordt per cursus bepaald. De cursusleider zal de betreffende cursisten hierover informeren. Bij uitzonderingen wordt een cursist persoonlijk geïnformeerd.

7. Met wie kan ik contact opnemen als ik thuis verder wil studeren voor mijn cursus?

Een cursist kan per mail of telefonisch contact opnemen met de projectmanager van de betreffende cursus. Vervolgens wordt hij/zij geïnformeerd op welke wijze contact wordt opgenomen.

Deel deze pagina