Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursusaanbod stikstof

Als groene hogescholen leveren wij graag een bijdrage aan mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek. Inzet van de expertise die bij ons in huis is, ligt daarbij voor de hand.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft zich hierover ook uitgesproken in een brief aan de Tweede Kamer:

“… Vooruitlopend daarop kunnen boeren per direct terecht bij de groene hogescholen voor individuele begeleiding. Boeren kunnen daarnaast gebruik maken van de cursussen en trainingen die nu al door de groene onderwijsinstellingen worden aangeboden. Daarnaast zullen de groene hogescholen en Wageningen Academy in het licht van de stikstofproblematiek op de praktijk gerichte cursussen en trainingen ontwikkelen.”

(Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak landbouw en stikstof’ d.d. 7 februari 2020)

De komende weken gebruiken wij, als groene hogescholen, om in afstemming met het ministerie een goed aanbod neer te zetten. Daarbij maken we gebruik van bestaande masterclasses, cursussen en modules van bestaande opleidingen. Daarnaast kijken we of een aanvullend aanbod, o.a. gericht op individuele coaching, ontwikkeld moet worden.

Wij zijn op dit moment in gesprek met het ministerie over het aanbod en de voorwaarden waarbinnen wij dit kunnen aanbieden. Zodra meer bekend is hierover zullen wij dat op deze pagina publiceren.

Heeft u nu al specifieke vragen, stuur dan een mail naar HAS Hogeschool via has@has.nl.

HAS Hogeschool


E: has@has.nl

T: +31888903600