Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Bedrijfsopleidingen en cursussen

Filters

Type
Thema's
Onderwerpen
Duur
Locatie
Taal

Toon resultaten

70 resultaten



Cursus Levensmiddelenchemie

Iedereen weet dat koolhydraten, eiwitten en vetten belangrijke voedingsstoffen zijn. Maar wie kent de chemische en fysische eigenschappen van deze stoffen? Wie met voe...

 1. Start 17 november 2020
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden

Cursus Telen met licht

Licht is een zeer belangrijke factor in de plantaardige productie. Naast zonlicht is belichting met SON-T een veel voorkomend verschijnsel in de tuinbouw. De laatste j...

 1. Start 19 november 2020
 2. Den Bosch, Op locatie
 3. 4 dagen
boerenkool in lichtkas




Plant Physiology in one week

There is a trend towards doing more with less. We have ever-growing expectations for our crops: more yield, higher quality, but with lower inputs. Having sufficient kn...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen

Plant breeding essentials in one week

Many employees in plant breeding companies need a concise overview about the background and set up of a breeding program. Breeding requires fundamental knowledge of pl...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen

Cursus Ondernemen in de boomkwekerij

Boomkwekerijen vormen een dynamisch onderdeel van de Nederlandse tuinbouw. Ook in de boomkwekerijsector treedt schaalvergroting op. Het areaal blijft onveranderd, terw...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Op locatie
 3. 6 maanden

Masterclass Verhogen biodiversiteit

Waar de groene ruimte sowieso een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol, in heeft is in het bevorderen van biodiversiteit. Een opendeur wellicht, maar toch biedt h...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen








Masterclass Datagestuurd groenbeheer

Dat data steeds belangrijker thema worden in het beheer van de leefomgeving is een onomkeerbare en interessante ontwikkeling die veel kansen biedt. Maar wat wil je eig...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 dag


Masterclass Aanbesteden op ambities

Niet meer op frequentie of beeld maar het realiseren van een bepaalde ambitie. Het is niet alleen mogelijk maar het wordt ook in het groen steeds vaker toegepast. Naas...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 dag

Leerlijn Impact door groen

Het beheren van de openbare ruimte is al lang niet meer het terrein van alleen de gemeentelijke beheerders. Stakeholders, gebruikers, andere afdelingen, marktpartijen...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen

Leerlijn Groen, het nieuwe kapitaal

In de stedelijke omgeving wordt groen gezien als de oplossing voor veel problemen: van meer biodiversiteit tot het voorkomen van eenzaamheid. De ambitie stellen is mak...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 4 dagen


Leerlijn Contracten in het groen

Dat de aanbestedingen in de openbare ruimte veranderen is niet van de laatste jaren. Van laagste prijs naar BKPV, van beeldkwaliteit naar burgertevredenheid en in plaa...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen


Cursus Voedsel veilig verpakken

In deze cursus staat het verpakken van voedsel, met de nadruk op aspecten die een rol spelen bij houdbaarheid en voedselveiligheid, centraal.

 1. Start 01 januari 2021
 2. Op locatie
 3. 6 dagen

Unit operations

De activiteiten bij een voedingsmiddelenbedrijf zijn onder te verdelen in deelprocessen, ofwel unit operations. Denk bijvoorbeeld aan mengen, kneden, roeren, indampen,...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 maand

Product en gezondheid

Ben je verantwoordelijk voor productkwaliteit en productontwikkeling? Dan wil je ook de voedingswaarde van een product kunnen berekenen, beoordelen en waar nodig bijst...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 0 week

Cursus Conserveren

Welke conserveringsmogelijkheden zijn er voor het verduurzamen van voedingsmiddelen en wat zijn de voor- en nadelen en technologische aspecten van de meest gangbare co...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 0 week

All about milk: cursus Basis Zuiveltechnologie

Laat je dan meevoeren in de wondere wereld van melk. De cursus All about Milk – Basis Zuiveltechnologie biedt handvatten voor een beter begrip van processen en grondst...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Op locatie
 3. 1 dag


Teach the teacher-programma

Het onderwijs dat wordt aangeboden is up to date, project georienteerd en gebaseerd op real life uitdagingen. Dit biedt voor alle partijen een win-win situatie, want n...

 1. Start 01 januari 2021
 2. Den Bosch, Venlo
 3. 15 dagen
Train de trainer groepsfoto

Cursus De bodem in topconditie

De bodem is de basis onder de vitaliteit van het gras en de kwaliteit van de speelvloer. Optimale groeiomstandigheden worden bereikt door bij de aanleg van de sport/sp...

 1. Start 07 januari 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen


Cursus Hydroponics

Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast de kennis over LED recepten ook de kennis van Plantenfysiologie en Waterhuishouding in deze teeltsysteem cruc...

 1. Start 14 januari 2021
 2. Op locatie
 3. 5 dagen

Cursus Natuurondernemer, niveau 1

Wil je de economische kansen die werken in en voor de natuur biedt beter benutten en zo jouw bedrijf toekomstbestendig maken? Wil je meewerken aan het ontwikkelen van...

 1. Start 20 januari 2021
 2. Op locatie
 3. 8 dagen


Cursus Conceptontwikkeling Food

Klaar om geïnspireerd te worden? De consument is op zoek naar betekenis. Enkel een goed product is niet meer voldoende. Om de consument te overtuigen tot een aankoop m...

 1. Start 01 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden

Sectorcursus Akkerbouw

De akkerbouwsector is een breed krachtenveld waar zowel de (internationale) markt als de maatschappij invloed op uitoefenen. Akkerbouwers verwachten van hun leverancie...

 1. Start 01 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen

Ondernemen in de akkerbouw in 2030

Op weg naar nieuw perspectief. De akkerbouw staat voor grote uitdagingen: hoe werken we aan kringlooplandbouw? Kunnen we innoveren in bodem & water, productie, afzet o...

 1. Start 02 februari 2021
 2. Op locatie
 3. 6 maanden

Cursus Duurzaam waterbeheer

Waterbeheer is een steeds belangrijker deel van het onderhoud van sportvelden en golfbanen. Door het maken van de juiste keuzes en continuïteit in het beheer wordt wat...

 1. Start 04 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen


Cursus Fotosynthese

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 09 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 dag

Cursus Voedselveiligheid & houdbaarheid

Weinig onderwerpen liggen zo gevoelig als ons dagelijks eten. Voedselveiligheid is een hot topic en ligt altijd onder een vergrootglas. Alle reden dus om risico’s te m...

 1. Start 09 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden

Cursus Smart & clean beheer

Vanuit het principe ‘people, planet, profit’ betekent duurzaamheid ‘goed voor mens en milieu en betaalbaar, nu en in de toekomst’. Ontwikkelingen op het gebied van het...

 1. Start 11 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen

Cursus Productontwikkeling & ingrediënten

Onderzoek staat aan de basis van productontwikkeling van voedingsmiddelen. Kennis van onderzoeksmethoden, analysetechnieken en sensoriek zijn daarbij onmisbaar. De hoo...

 1. Start 11 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden

Cursus Kwaliteit in Bedrijf

Kwaliteitscontroles zijn noodzakelijk om de voedselveiligheid en kwaliteit van ons voedsel te garanderen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je de kwaliteit meten én verbete...

 1. Start 11 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden


Cursus Waterhuishouding

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 23 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 dag

Cursus Food & Business Marketing

Hoe maak je van een nieuw voedingsmiddel een sterk merk? Hoe ontwikkel je een missie, visie en strategie? Wat voor eisen stelt dat aan de inkoop en verkoop? De cursus...

 1. Start 25 februari 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden

Sectorcursus Varkenshouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn varkenshouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Jui...

 1. Start 01 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen
biggen

Sectorcursus Melkveehouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn melkveehouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Jui...

 1. Start 01 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen

Cursus Regulatie van groei en ontwikkeling

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 02 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 1 dag

Workshop Zout- en suikerverlaging

Deze workshop geeft je theoretische en praktische kennis over de (on)mogelijkheden van zout- en suikervervanging.

 1. Start 04 maart 2021
 2. Bergen op Zoom, Den Bosch
 3. 1 dag

Cursus Celdeling en erfelijke eigenschappen

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 09 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen


Cursus De grasmat als speelvloer

Natuurgras is milieuvriendelijk en duurzaam, een goede reden om bij de aanleg van sportvelden te kiezen voor natuurgras. Echter, sportvelden worden veel belopen en ber...

 1. Start 11 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen

Cursus Bodem en bemesting

De trend is meer met minder. Wij vragen steeds meer van onze gewassen, meer opbrengst, hogere kwaliteit, tegen lagere input. Het hebben van voldoende kennis van het fu...

 1. Start 16 maart 2021
 2. Den Bosch
 3. 2 dagen


Sectorcursus Pluimveehouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn pluimveehouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Ju...

 1. Start 03 mei 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 dagen

Cursus Adviseren gewasbescherming

Verstrek je advies over de bestrijding van plagen en het gebruik van pesticiden, maar ben je niet in bezit van het vakbekwaamheidscertificaat ‘Adviseren gewasbeschermi...

 1. Start 11 mei 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 dagen

Deficiëntiecursus Wiskunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van wiskunde. Dat geldt tevens voor sommige cursussen van HAS Kennistransfer en Bedrijfs...

 1. Start 01 juni 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 weken

Deficiëntiecursus Scheikunde

Verschillende opleidingen van HAS Hogeschool gaan uit van voldoende voorkennis van scheikunde. Dit geldt ook voor diverse opleidingen en cursussen van HAS Kennistransf...

 1. Start 02 juni 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 weken

Workshop Zout- en suikerverlaging

Deze workshop geeft je theoretische en praktische kennis over de (on)mogelijkheden van zout- en suikervervanging.

 1. Start 17 juni 2021
 2. Bergen op Zoom, Den Bosch
 3. 1 dag

Cursus Vleestechnologie

Gezond, nieuw en duurzaam, dat is wat de hedendaagse consument wil. Vlees is een product dat zich hier bij uitstek voor leent. Maar wie wil innoveren, moet wél inzicht...

 1. Start 31 augustus 2021
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden

Cursus Levensmiddelenmicrobiologie

Micro-organismen: weldoeners en tegelijkertijd boosdoeners. Micro-organismen zijn nuttig bij de productie en houdbaarheid van voedsel, maar zorgen ook voor bederf. Ken...

 1. Start 31 augustus 2021
 2. Den Bosch
 3. 3 maanden

Cursus Zuiveltechnologie

De consument verwacht niet anders: zuivelproducten zijn veilig, houdbaar en natuurlijk lekker. Maar er komt wel wat kijken bij de bereiding van zuivel, want bederf lig...

 1. Start 02 september 2021
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden

Cursus Bakkerijtechnologie

Een goede bakker weet niet alleen hoe je een lekker brood maakt, maar ook waarom een bepaalde combinatie van ingrediënten en handelingen tot een smakelijk resultaat le...

 1. Start 02 september 2021
 2. Den Bosch
 3. 5 maanden

Cursus Packaging Projectmanager

Verpakken van producten is een wezenlijk onderdeel in de gehele keten van een product. Van opdracht om een verpakking voor een product(range) te maken, tot de uiteinde...

 1. Start 09 september 2021
 2. Den Bosch
 3. 6 maanden