Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Module De bodem als systeem

Een gezonde bodem is belangrijk. Als adviseur of medewerker van een omgevingsdienst, gemeente of waterschap kun je hier een bijdrage aan leveren. Dan is het van belang dat je weet welke mogelijkheden je hebt. Wil je hiermee aan de slag, dan is deze cursus iets voor jou! De module Bodem als systeem is een onderdeel van de basiscursus bodem, echter deze module is ook los te volgen.

Inhoud

Tijdens de module komen de volgende onderwerpen aan bod:
1. Bodem algemeen: systeem, opbouw, eigenschappen
2. Bodem en Grondwater (basis geohydrologie)
3. Bodemfysica, -chemie, -biologie
4. Ecosysteemdiensten: waaronder aardkundige en archeologische waarden

Duur

Deze module bestaat uit twee dagen van 9.00 tot 16.00 uur. Aan het eind van de eerste dag krijg je een opdracht ter voorbereiding voor de tweede dag mee.

Na afloop

Na afloop van deze module heb je de volgende kennis opgebouwd om te gebruiken bij de analyse van bodemonderzoeken en saneringsplannen en bij beslissingen over andere ingrepen in de bodem:

  • kennis over de opbouw en eigenschappen van de bodem als systeem
  • kennis over de aanwezigheid en het gedrag van water in de bodem als systeem
  • kennis over fysische, chemische en biologische bodemprocessen
  • ben je op de hoogte van de Ecosysteemdiensten van de bodem in stedelijk en agrarisch gebied en de mogelijkheden van bodem om bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Toelatingseisen

Om succesvol deel te kunnen nemen aan deze cursus verwachten wij MBO-4 leer- en werkniveau. De lesstof is op HBO-niveau. Enige relevante werkervaring of voorkennis is een pré.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
2 dagen
Zet de stap!