Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Sectorcursus Melkveehouderij: ééndaagse verdieping over wetgeving en praktijk

Koeien in weiland - Sectorcursus melkveehouderij eendaagse verdieping
  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Sectorcursus Melkveehouderij: ééndaagse verdieping over wetgeving en praktijk

Heb je eerder onze sectorcursus melkveehouderij gevolgd en wil je je kennis van deze sector verbreden of verdiepen? Wil je weten wat de invloed is van actuele wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fosfaatrechten en grondgebondenheid) op een financieringsaanvraag? Dan is deze cursus iets voor jou!

Inhoud

In dit eendaagse vervolg op onze sectorcursus bespreken we eerst kort per onderwerp de theorie. Daarna gaan we de diepte in aan de hand van praktijkvoorbeelden. Zo ga je onder meer analyserapporten van melkveebedrijven bekijken. Je gaat beoordelen welke oplossingen reëel zijn en welke niet.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Korte herhaling van de sectorcursus melkveehouderij om de basiskennis weer op te frissen.
  • AMvB Grondgebondenheid (Melkveewet). Denk hier aan kwesties als: In welke situaties moet een bedrijf meer grond aan zich binden.
  • Systeem van fosfaatrecht. (Op welke basis worden de rechten toegekend. Wat voor impact kan de sector verwachten).
  • Vertaling van het analysemodel technisch-economisch aan prognose inclusief onderbouw.

Voor wie

De cursus is ontwikkeld voor adviseurs in de zakelijke dienstverlening die eerder onze cursus melkveehouderij hebben gevolgd. Bijvoorbeeld voor (interne) accountmanagers bij een financiële instelling of adviseurs van melkveebedrijven.

Duur

De cursus bestaat uit 1 bijeenkomst van 09.00 tot 16.00 uur

Toelatingseisen

We verwachten dat je eerder onze Sectorcursus melkveehouderij hebt gevolgd. Verder gaan we er vanuit dat je in je werk op hbo-niveau opereert.

Certificering

Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
1 dag
Zet de stap!