Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Sectorcursus Food voor financiële dienstverleners

Schaaltjes gedroogde abrikozen op een lopende band - Sectorcursus Food
  1. HAS Bedrijfsopleidingen
  2. Bedrijfsopleidingen
  3. Sectorcursus Food voor financiële dienstverleners

De foodsector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt. De levensmiddelenindustrie is de grootste (s)maakindustrie van Nederland. Ondernemers laten zich niet de kaas van het brood eten. Om een goede gesprekspartner te zijn in de sector food is het onontbeerlijk om relevante kennis van deze dynamische sector te bezitten. De sectorcursus Food voor financiële dienstverleners geeft inzicht in de sector food, waarbij cursisten de achtergronden van de sector leren kennen, evenals technische processen, economische kenmerken en actuele ontwikkelingen. Kortom: een kennismaking met de foodsector in vogelvlucht in drie dagen.

Inhoud

Programma

Onderwerpen van deze driedaagse cursus zijn:

  • Schets van het foodlandschap
  • Economisch perspectief en risicomanagement
  • Productveiligheid, -kwaliteit en duurzaamheid
  • Trends en ontwikkelingen

In het programma is ruime aandacht voor specifieke leervragen van de cursisten. Dit gebeurt door voorafgaand aan de cursus aan de cursisten te vragen een intakeformulier in te vullen. De antwoorden die cursisten geven, gebruiken we om de cursus nog beter op de verwachtingen van de cursisten toe te spitsen.

Dag 1

De cursus start met de behandeling van de verwachtingen van de cursisten. Zo behandelen we waar cursisten tegenaan lopen in hun werk met betrekking tot financiële klanten in de foodsector.

Het volgende onderdeel van dag 1 is inzicht verkrijgen in het totale foodlandschap. We geven een algemene schets over de foodmarkt op zowel op mondiaal als nationaal niveau. Aan bod komen de kengetallen van het Nederlandse foodlandschap, branches, sectoren en belangrijke ontwikkelingen.

’s-Middags gaan de cursisten de diepte in met de bespreking van de ketens in de foodsector. De dagelijkse en strategische problematiek waar ondernemers in de foodketen mee te maken hebben en waar de hulp van een extern financieel deskundige gewenst kan zijn of zelfs noodzakelijk is, bespreken we. Aandacht hebben vragen als: “Wat is mijn markt, waar bevind ik mij in de keten, wie is mijn eindklant, wie is de finale consument?”.

De dag sluiten we af met de bespreking van een groepsopdracht over foodketens. Het doel van deze opdracht is het geleerde direct toepassen. In deze opdracht kijken de cursisten kritisch naar een bepaalde keten en beantwoorden vragen als: “Welke machtsverhoudingen zie je, hoe ziet het krachtenveld eruit?”

Dag 2

Op dag 2 beginnen de cursisten met de behandeling van de opdracht over de foodketens. Vervolgens presenteren de cursisten de opdracht en gaan ze onder begeleiding van een docent hierover in gesprek. Verder komt aan bod welke stappen je kunt zetten als je een intake voor een financiering krijgt. Hoe pak je een onderzoek in deze sector aan? Waar kijk je naar, welke informatie haal je op? Met als doel het nemen van een goede beslissing en vervolgens het schrijven van een opinie als onderdeel van een revisie of financieringsaanvraag.

’s Middags geven we een visie op het Foodlandschap vanuit economisch perspectief. Hierin staan een aantal thema’s centraal die we met praktijkvoorbeelden onderbouwen. De thema’s zijn o.a.: organiseren van groei (prijs/volume), perspectief op kosten (kan ik een prijsstijging ook doorvoeren als het nodig is) en perspectief op werkkapitaal (voorraadbeheer en cash). Tot slot komen benchmarks (zowel binnen de sector als daarbuiten) aan bod.

Dag 3

Productveiligheid/houdbaarheid en productkwaliteit zijn heel belangrijk in de foodsector en kunnen niet ontbreken in deze cursus. Daarom starten we dag 3 met productie-aspecten, duurzaamheidsaspecten en de daarbij behorende risico’s in de Supply Chain. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de circulaire economie, food sourcing en CO₂ footprint.

Vervolgens maken de cursisten een korte uitstap naar de praktijk.

De foodsector is voortdurend in beweging en trends volgen elkaar snel op. Een foodcursus zou geen foodcursus zijn zonder het bespreken van trends en ontwikkelingen in deze sector. Deze laatste middag horen de cursisten meer over trends en ontwikkelingen. Wat is een trend, wat kun je ermee. Welke algemene trends zijn er en hoe vertaal je die naar de foodsector?

Voor wie?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor zowel de ervaren, maar nieuw in deze sector, als beginnende specialist werkzaam voor de Food sector: onder andere voor relatiemanagers, (intern) accountmanagers, zakelijke en financiële dienstverleners, risicomanagers.

Duur

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 09.00 tot 17.00 uur.

Toelatingseisen

Aan deze cursus zijn geen opleidingseisen verbonden. We gaan er vanuit dat je in je werk op hbo-niveau opereert.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
3 dagen
Investering
€ 1.710,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.650,00
Cateringarrangement
€ 60,00
Totaalprijs
€ 1.710,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze sectorcursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Zet de stap!

Deel deze pagina