Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Milieu en Ruimtelijke ordening

Luchtfoto rivier met huizen eromheen - Cursus Milieu en ruimtelijke ordening
 1. HAS Bedrijfsopleidingen
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Cursus Milieu en Ruimtelijke ordening

Milieu en ruimtelijke ontwikkeling staan al lang niet meer los van elkaar, maar kennen veel raakvlakken. In deze cursus wordt ingegaan op deze raakvlakken tussen milieu en ruimtelijke ontwikkeling. Ter introductie wordt eerst ingegaan op de relatie tussen milieubeleid en de ruimtelijke ontwikkeling. Centraal daarbij staat de Wet ruimtelijke ordening. Daarna komt zonering als algemeen ordenend instrument aan bod. Het is niet de bedoeling om in de cursus Milieu en ruimtelijke ordening de basis te bieden voor het uitvoeren van technisch inhoudelijk onderzoek op de verschillende milieugebieden.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Basisbegrippen van ruimtelijke ordeningsrecht zoals:
  • bestemmingsplan,
  • inpassingsplan,
  • aanwijzing,
  • structuurvisie,
  • omgevingsvergunning,
  • vergunning Natuurbeschermingswet,
  • verklaring van geen bedenkingen,
  • belanghebbende en milieu-zonering.
 • Wie zijn de stakeholders en organisaties waarmee een bedrijf te maken kan krijgen in het kader van ruimtelijke ordening?
 • Juridische procedures omtrent totstandkoming en inspraak voor verlening van de omgevingsvergunning en vergunning Natuurbeschermingswet.
 • De link tussen ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht.

Voor wie?

Professionals werkzaam in de milieusector, bijvoorbeeld als handhaver, (beleids)medewerker milieu, coördinator duurzaamheid/KAM of milieuadviseur binnen overheid of industrie.

Duur

De totale cursusduur bedraagt 3 lesdagen (+ optioneel tentamen).

Toelatingseisen

Om deze cursus goed te kunnen volgen, adviseren wij dat u een HAVO-diploma of (relevant) diploma op MBO-4 niveau heeft.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

In-company

Deze cursus is alleen in-company aan te vragen.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
3 dagen

Deze cursus is alleen In-company aan te vragen.

Zet de stap!

Deel deze pagina