Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Integraal bodemcoach

De bodem is de basis van alles. Omdat er zoveel stakeholders bij betrokken zijn, is een integrale en gebiedsgerichte benadering de sleutel tot succes. In de cursus Integraal bodemcoach ontwikkel je vanuit breed perspectief een visie op een gezonde en vitale bodem.

Cursusprogramma

De bodem draagt bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Van boer tot aannemer, van overheid tot burger, van waterschappen tot bodemadviesbureaus: allemaal hebben we belang bij goed bodembeheer. Alleen kijkt iedere stakeholder vanuit zijn eigen perspectief.

Juist omdat er zoveel belanghebbenden zijn, vraagt de bodem om een integrale en systeemgerichte aanpak. Begrip ontwikkelen voor verschillende invalshoeken, deze verbinden en vooruitbrengen, is waar het in deze cursus om draait. We helpen je een onafhankelijke blik te ontwikkelen vanuit een brede focus -van agrarische gronden tot stedelijke omgeving en bodems in de openbare ruimte.

De cursus bestaat uit 13 dagdelen en is een combinatie van fysiek onderwijs, online onderwijs, projectwerk en leerervaringen in het veld. Het cursusprogramma is als volgt opgebouwd:

Niveau 1: Basiskennis Bodem

 • SPOC
 • Kick-off - 3 november 2022

Niveau 2: Ecosysteemdiensten Bodem

 • Bodemgerichte gebiedsontwikkeling - 18 november 2022
 • Stakeholdermanagement in relatie tot wetgeving - 1 december 2022
 • Data en praktijk- 15 december 2022
 • Agro en natuur - 12 januari 2023

Niveau 3: Visievorming Bodem

 • Visie ontwikkeling - 9 februari 2023
 • Afsluiting (Pitch) - 24 februari 2023

De cursus wordt afgesloten met een (facultatieve) toets.

Resultaten

De cursus Integraal bodemcoach biedt je de kennis, vaardigheden en het netwerk om een brede groep stakeholders (uit o.a. landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving)  te coachen naar een systeemgerichte en integrale aanpak van duurzaam bodembeheer. Na de cursus weet je:

 • De basis processen in de bodem op chemisch, fysiologisch en biologisch gebied te begrijpen en over te dragen op anderen.
 • Hoe een levende, gezonde bodem bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteitsherstel, CO2 reductie of vastlegging, waterberging.
 • Hoe ecosysteemdiensten functioneren, hoe deze door de bodem worden bevorderd en een basis vormen voor biodiversiteit.
 • Op basis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving keuzes te maken als bodemcoach.
 • Hoe een levende bodem kan bijdragen aan het businessmodel van diverse stakeholders.
 • Vanuit casuïstiek een perspectief te ontwikkelen voor een vitale bodembenadering vanuit landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving.
 • Een visie te ontwikkelen en uit te dragen op een integrale, gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders.

Begeleiding

De cursus is een mix van hoor- en werkcolleges, gezamenlijk werken aan casuïstiek en ateliers en praktijkvoorbeelden om tot een visie te komen. De kracht van de cursus is de dynamiek tussen de verschillende vakdisciplines. Je krijgt daarbij les van de volgende (gast)docenten:

Voor wie?

De cursus is ontwikkeld voor adviseurs en medewerkers bij overheden zoals provincie, gemeenten en waterschappen, bodemadviesbureaus en aannemers.

Toelatingseisen

De cursus wordt gegeven op hbo-niveau. Minimaal denk- en werkniveau op mbo-eindniveau is een vereiste. Een online cursus (SPOC) is onderdeel van jouw voorbereiding op de cursus. Deze kun je in jouw eigen tijd volgen, voorafgaand aan de start van de cursus.

Certificering

Na afronding van de cursus en met goed gevolg afleggen van de eindtoets ontvang je een certificaat. In alle andere gevallen een bewijs van deelname.

Wat zeggen onze cursisten?


Deze cursus is tot stand gekomen vanuit het 3-jarig programma Onder het Maaiveld dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 • Logo Nationale Postcode Loterij

Samenvatting

Aanvangsdatum
06 oktober 2022
Duur
2 maanden
Investering
€ 2.335,00
excl. btw*

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 2.195,00
Cateringarrangement
€ 140,00
Totaalprijs
€ 2.335,00
excl. btw*

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze cursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Deel deze pagina