Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Cursus Duurzaam waterbeheer

Grasveld dat wordt besproeid - Cursus duurzaam waterbeheer

Waterbeheer is een steeds belangrijker deel van het onderhoud van sportvelden en golfbanen. Door het maken van de juiste keuzes en continuïteit in het beheer wordt water, energie en tijd bespaard. Doel van de cursus is om jou inzicht te geven in de aanvoer, afvoer, opslag en behandeling van water, rekening houdend met wettelijke richtlijnen. De cursus Duurzaam waterbeheer is ideaal om je in twee dagen bij te scholen over een duurzaam waterbeheer. De cursus heeft een praktische insteek en sluit aan bij jouw praktijk.

Inhoud

De cursus staat stil bij duurzaam, effectief en efficiënt gebruik van het watervoorzieningssysteem. Tijdens de cursusdagen staat een verdieping van kennis en inzicht centraal. Voorafgaand aan iedere cursusdag wordt een thuiswerk opdracht verstrekt, voor de vertaling naar jouw eigen praktijk. Iedere cursusdag heeft een eigen hoofdthema. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Lesdag 1:

Groeiplaats en waterhuishouding
Vochtvoorziening, waterbuffering en afvoer
Voorkomen van wateroverlast

Lesdag 2:

Grasgroei; waterkwaliteit en hoeveelheden
Beregeningssystemen
Op maat beregenen

Actuele ontwikkelingen rondom efficiënt-, duurzaam- en precisiebeheer lopen als een rode draad door deze cursus.
In deze cursus staan de waterhuishouding, watervoorziening en ontwatering centraal. Kennis van het waterbeheer wordt aangevuld met de nieuwste inzichten betreffende wateropslag, waterbehandeling en beregenen.

Daarnaast is er tijdens de cursus ruimte voor discussie met collega’s uit het werkveld, dit zorgt voor nieuwe ideeën en een verfrissende kijk op jouw werk als beheerder

Voor wie?

Ben je werkzaam op een sportveld of golfbaan en heb je behoefte aan verdieping van jouw kennis en het vergroten van jouw inzicht in de bodem en groeiplaats, dan is deze cursus iets voor jou!

Duur

De cursusdagen worden georganiseerd bij HAS Hogeschool locatie ’s-Hertogenbosch. De cursusbijeenkomsten zijn van 9.00 tot 17.00 uur.. De cursusdagen worden op woensdagen verzorgd.

De cursus staat gepland op 19 oktober en 2 november 2022

Kennispartners

Dit traject is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief met het werkveld, BSNC, NGF, NVG en NGA zijn betrokken bij de totstandkoming van de cursus. Ook het bedrijfsleven heeft in de uitvoering een rol door het verzorgen van colleges en het inbrengen van casussen.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvangt je een certificaat van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, erkend door de branchevereniging voor sport en cultuurtechniek (BSNC), Nederlandse Golf Federatie (NGF), Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA).

Samenvatting

Aanvangsdatum
19 oktober 2022
Duur
2 dagen
Investering
€ 610,00
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 575,00
Cateringarrangement
€ 35,00
Totaalprijs
€ 610,00
excl. BTW

*Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Opleidingskosten, waaronder lesmateriaal, zijn vrijgesteld van btw. Alle overige kosten worden belast met 9% btw.

STAP-budget

Voor deze cursus kun je het STAP-budget aanvragen: een subsidie tot €1.000 van de overheid. 

Zet de stap!

Deel deze pagina